Kirurgisk/Medicinsk sengeafsnit P4/P6, Horsens

P4 Kirurgisk afdeling ombygges, så afdelingens arbejdsmæssige forhold forbedres if.m. større baderum og sengestuer.

P6 Medicinsk afdeling, udløser ligeledes forbedrede forhold for både patienter og personale gennem en væsentlig ombygning af baderum og sengestuer. P6-vest, tidl. fødeafdl. ombygges til sengestuer og baderum, og afdelingen bliver fremover en del af medicinsk afdeling.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013-14
Bruttoareal (m2) 1.200
Anlægssum (kr) 10 mio.

Regionshospitalet Horsens

P-hus opført som OPP-projekt

D.A.I. har i forbindelse med etablering af nyt P-Hus ved Regionshospitalet Horsens forestået Bygherrerådgivningen. D.A.I.’s arkitekter har udarbejdet ideoplæg til placering og udformning af P-Huset og vi har efterfølgende været bygherrerådgiver gennem hele processen, vi har således forestået alle forhandlinger med relevante myndigheder, medvirket ved udarbejdelsen af lokalplanen, der sikrer den lovlige opførelse af huset.

Alle brandtekniske forhandlinger og myndighedsbehandlinger blev gennemført af D.A.I. inden udbud. P-Huset opføres med plads til 450 biler med 2 etager under jorden. Huset opføres som et OPP-projekt og D.A.I. har forestået gennemførelsen af udbud og afholdelse af licitation ved udbuddet efter forhandlingsmodellen.

Håndværkerudgifter for huset ca. 70 mio.

Den samlede OPP kontrakt beløber sig til ca. 300 mio.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Bygherrerådgivning, Teknisk Rådgiver
Placering Horsens
År 2013-14
Anlægssum (kr) 30/300 mio.

Ny service og teknikbygning, Regionshospitalet Horsens

Ny struktur for service og logistik.

D.A.I. har som totalrådgivere forestået ny planlægning og indretning for service og logistik på Regionshospitalet Horsens. Vi har efterfølgende forestået programmering, skitsering, økonomisk overslag samt projektering af ny service og teknikbygning. Bygningen indeholder central varemodtagelse, centrallager/ hovedlager og administrationen for serviceafdelingen. Bygningen huser endvidere værksteder for hospitalets medicoteknikere og elektrikere.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 900
Anlægssum (kr) 3,5 mio.

Nuklearmedicinsk enhed, Sydvestjysk Sygehus

Som en del af generalplanen for ombygning af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, bliver den nuklearmedicinske enhed flyttet og ombygget. Enheden rummer 4 kamerarum, laboratorieafsnit, forskellige undersøgelsesfaciliteter og administationsafsnit. Selve venteafsnittene har en stor betydning for oplevelsen af afdelingen og der er særligt arbejdet med lyssætning og farvekombinationer. Da afdelingen er beliggende i et af sygehusets kælderafsnit, laves der et sænket terrasseafsnit for at åbne bygningen og trække lys ind.

 

Kunde Sydvestjysk Sygehus
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.700
Anlægssum (kr) 15 mio.

Livstilscentret, Brædstrup

Nyindretning af Livsstilscenter for Region Midtjylland

For Regionshospitalet Horsens har vi udført totalrådgivning i forbindelse med nyindretning af Livsstilscentret i dele af de bygninger, der tidligere rummede Brædstup Sygehus. Vi har forestået programmering, skitsering, projektering samt gennemførelse af ombygningen.

Centret indeholder :
• Værelser til 2 grupper af 18 patienter enkelt- og dobbeltværelser.
• Opholdsstue til hver gruppe
• 1 fælles spisestue for begge grupper
• Produktionskøkken med depoter
• 2 stk. ”klasselokaler”
• 1 træningskøkken
• Svømmebassin
• 1 motionssal
• Lokaler til styrketræning og bordtennis
• 2 stk. konferencerum (1 for hver gruppe)
• Monofaglige kontorer
• Samtalerum

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 3.614
Anlægssum (kr) 10 mio.

Helhedsplan for Brædstrup sygehus

D.A.I. har som beslutningsgrundlag for Regionsrådet udarbejdet en helhedsplan for anvendelsen af det nedlagte Brædstup sygehus. Helhedsplanen omfatter skitseforslag for Regionens anvendelse af bygningerne. Dette indebærer blandt andet omlægning klargøring af bygninger til indretning af Hospice, ombygninger for Livsstilscentet, nedbrydning af bygninger for frasalg af jord samt omlægning af alle tekniske installationer for de forslåede ændringer. Der er udarbejdet program, skitseforslag samt økonomi som beslutningsgrundlag.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Regionshospitalet i Horsens og Region Midt.

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 7.202

Barselsgang, Regionshospitalet Horsens

Etablering af ny barselsgang på Regionshospitalet.

Programmering, skitsering og projektering af ny Barselsgang i det tidligere patienthotel. Under trange forhold etableredes barselsstuer, der fremstår med alle nødvendige faciliteter herunder ”fædresenge”. Ydermere forefindes der mælkestue og undersøgelsesrum på den nye barselsgang.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.500
Anlægssum (kr) 2 mio.

Horsens Sygehus

Fra skitsering til gennemførelse.

D.A.I. har gennem mere end 20 år virket som totalrådgiver til div. renoveringer og ombygninger.

Fælleslaboratorium:
Vi har forestået skitsering af en ombygning af fælleslaboratoriet på Horsens Sygehus. De første bygningsarbejder blev herefter med DAI gruppen som totalrådgiver gennemført i forbindelse med en ombygning af 2 laboratorieafsnit.

MR-scanner-afdeling:
Den nye afdeling er indrettet på 2. sal i en eksisterende bygning. Opgaven bestod således i skitsering, i nært samarbejde med afdelingens personale, projektering samt byggeledelse. I samme projekt forestod vi installation af en ny CT-scanner.

Dagkirurgisk afsnit P5:
Ombygning af fælleslaboratorium, operationsstuer med lægevask, dagkirurgiskafdeling operationsstuer og opvågningsstuer.

Endvidere har vi lavet:
Sterilcentral, Operationsstuer, Dekontamineringsstue samt Ombygning af elevbygning.

 

Kunde Vejle Amt
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 1980-2013

Afklaringscenter, Øster Jølby

Der bliver etableret 24 værelser, og det samlede etageareal bliver på i alt 2.320 m². sammenbyggede beboelseshuse med hver 12 boliger samlet om et fælles opholdsareal. Centerbygningen der forbinder boligfløjene vil indeholde lokaler til et dagcenter for demente samt diverse lokaler til administration og personale.

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op Energi 2020.

 

Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50 mio. + moms

Thors Bakke, Randers

Det er seks år siden, den sidste Thor-øl blev brygget i Randers. Tilbage står nu kun det over 100-årige bryghus, der til gengæld bliver et synligt vartegn som nabo til et nyt sundhedscenter, 49 ældreboliger og en parkeringskælder.

D.A.I. står for ingeniørrådgivningen på Thors Bakkes 18.000m2 fordelt på 6.000 m2 sundhedscenter, 4.000 m2 ældreboliger, med dertilhørende servicearealer og 8.000 m2 parkeringshus. Bebyggelsen, der er tegnet af Kjaer & Richter er en moderne fortolkning af storkarréen, der med åbninger af varierende bredde giver adgang til den omgivende by i middelalderstruktur. Tilbage står nu kun det over 100-årige bryghus, der til gengæld bliver et synligt vartegn som nabo til et nyt sundhedscenter, 49 ældreboliger og en parkeringskælder.

 

Kunde Randers Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Randers
År 2010-11
Bruttoareal (m2) 18.000
Anlægssum (kr) 155 mio.