Egmont Studentergaard, Aarhus

Kollegiekulturen med et mindre værelse med eget bad samt stort fælleskøkken lever stadig i bedste velgående i Aarhus. D.A.I. er lige nu igang med at projektere en ny tagetage med 42 ungdomsboliger.

Det nye og det gamle bindes sammen af mindre zink bokse, trælameller ved fælleskøkkenerne og en elevator. Kollegiet er opført som karrébebyggelse med en hyggelig gårdhave i midten. De nye værelser bliver større end de eksisterende og byggeriet på taget opføres som lavenergi byggeri. Endvidere vil der på de eksisterende to nederste etager også blive lavet nye fælleskøkkener og forbedring af ventilationen.

 

Kunde Egmont Studentergaard
Kompetence Totalrådgivning
Placering Riskov, Århus
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 1810(ny) + 4500(eks)
Anlægssum (kr) 40 mio.(ny) + 13 mio.(eks)

SYDBO afd. 2 / HAB afd. 62

Boliger i landskabet

LBF projekt omfattende ombygning / renovering af lejligheder i en boligblok.

Bygningen er blevet gennemgribende renoveret. Små lejligheder er blevet lagt sammen til større funktionelt indrettede lejligheder med fokus på tilgængelighed. Alle lejligheder er ombyggget og renoveret så alle rum fremstår som nye og med nyindrettet køkken og bad.

Facaderne er nye og bygningen har fået et moderne udtryk med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for asbest og PCB.

 

Kunde SYDBO, Haderslev (adm. selskab HAB)
Kompetence Totalrådgivning
Placering Haderslev
År 2013
Bruttoareal (m2) 2244
Anlægssum (kr) 30 mio.

Horsens Sygehus

Fra skitsering til gennemførelse.

D.A.I. har gennem mere end 20 år virket som totalrådgiver til div. renoveringer og ombygninger.

Fælleslaboratorium:
Vi har forestået skitsering af en ombygning af fælleslaboratoriet på Horsens Sygehus. De første bygningsarbejder blev herefter med DAI gruppen som totalrådgiver gennemført i forbindelse med en ombygning af 2 laboratorieafsnit.

MR-scanner-afdeling:
Den nye afdeling er indrettet på 2. sal i en eksisterende bygning. Opgaven bestod således i skitsering, i nært samarbejde med afdelingens personale, projektering samt byggeledelse. I samme projekt forestod vi installation af en ny CT-scanner.

Dagkirurgisk afsnit P5:
Ombygning af fælleslaboratorium, operationsstuer med lægevask, dagkirurgiskafdeling operationsstuer og opvågningsstuer.

Endvidere har vi lavet:
Sterilcentral, Operationsstuer, Dekontamineringsstue samt Ombygning af elevbygning.

 

Kunde Vejle Amt
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 1980-2013

Barselsgang, Regionshospitalet Horsens

Etablering af ny barselsgang på Regionshospitalet.

Programmering, skitsering og projektering af ny Barselsgang i det tidligere patienthotel. Under trange forhold etableredes barselsstuer, der fremstår med alle nødvendige faciliteter herunder ”fædresenge”. Ydermere forefindes der mælkestue og undersøgelsesrum på den nye barselsgang.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.500
Anlægssum (kr) 2 mio.

Helhedsplan for Brædstrup sygehus

D.A.I. har som beslutningsgrundlag for Regionsrådet udarbejdet en helhedsplan for anvendelsen af det nedlagte Brædstup sygehus. Helhedsplanen omfatter skitseforslag for Regionens anvendelse af bygningerne. Dette indebærer blandt andet omlægning klargøring af bygninger til indretning af Hospice, ombygninger for Livsstilscentet, nedbrydning af bygninger for frasalg af jord samt omlægning af alle tekniske installationer for de forslåede ændringer. Der er udarbejdet program, skitseforslag samt økonomi som beslutningsgrundlag.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Regionshospitalet i Horsens og Region Midt.

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 7.202

Livstilscentret, Brædstrup

Nyindretning af Livsstilscenter for Region Midtjylland

For Regionshospitalet Horsens har vi udført totalrådgivning i forbindelse med nyindretning af Livsstilscentret i dele af de bygninger, der tidligere rummede Brædstup Sygehus. Vi har forestået programmering, skitsering, projektering samt gennemførelse af ombygningen.

Centret indeholder :
• Værelser til 2 grupper af 18 patienter enkelt- og dobbeltværelser.
• Opholdsstue til hver gruppe
• 1 fælles spisestue for begge grupper
• Produktionskøkken med depoter
• 2 stk. ”klasselokaler”
• 1 træningskøkken
• Svømmebassin
• 1 motionssal
• Lokaler til styrketræning og bordtennis
• 2 stk. konferencerum (1 for hver gruppe)
• Monofaglige kontorer
• Samtalerum

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 3.614
Anlægssum (kr) 10 mio.

Nuklearmedicinsk enhed, Sydvestjysk Sygehus

Som en del af generalplanen for ombygning af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, bliver den nuklearmedicinske enhed flyttet og ombygget. Enheden rummer 4 kamerarum, laboratorieafsnit, forskellige undersøgelsesfaciliteter og administationsafsnit. Selve venteafsnittene har en stor betydning for oplevelsen af afdelingen og der er særligt arbejdet med lyssætning og farvekombinationer. Da afdelingen er beliggende i et af sygehusets kælderafsnit, laves der et sænket terrasseafsnit for at åbne bygningen og trække lys ind.

 

Kunde Sydvestjysk Sygehus
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.700
Anlægssum (kr) 15 mio.

Ny service og teknikbygning, Regionshospitalet Horsens

Ny struktur for service og logistik.

D.A.I. har som totalrådgivere forestået ny planlægning og indretning for service og logistik på Regionshospitalet Horsens. Vi har efterfølgende forestået programmering, skitsering, økonomisk overslag samt projektering af ny service og teknikbygning. Bygningen indeholder central varemodtagelse, centrallager/ hovedlager og administrationen for serviceafdelingen. Bygningen huser endvidere værksteder for hospitalets medicoteknikere og elektrikere.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 900
Anlægssum (kr) 3,5 mio.

Sydmorsskole og Børnehus

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør, at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet.

Yderligere blev der installeret et ventilationsanlæg med god varme genvinding i sig selv, samt implementeringen af en egenudviklet energifanger, der stjæler varme fra afkast ventilationen, men som også optager varme fra passerende vind – et unikt forsøgsprojekt. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op til Lavenergiklasse 2020.

 

Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50 mio. +moms

Afklaringscenter, Øster Jølby

Der bliver etableret 24 værelser, og det samlede etageareal bliver på i alt 2.320 m². sammenbyggede beboelseshuse med hver 12 boliger samlet om et fælles opholdsareal. Centerbygningen der forbinder boligfløjene vil indeholde lokaler til et dagcenter for demente samt diverse lokaler til administration og personale.

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op Energi 2020.

 

Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50 mio. + moms