Nydamskolen, Sønderborg

Nydamskolen moderniseres og gøres mere tidssvarende. Før- ste etape består af nedrivningen af den
eksisterende og opfø- relsen af en ny indskoling/mellemtrin på to etager.
Vigtigt for moderniseringen er læringsrummet og muligheden for børnene at bruge skolen til læring.
Samtidig har ingeniør- arbejdet været præget af et fokus på bygbarheden og ener- gioptimering af
bygningen.
Særligt ved opgaven, foruden de sædvanlige krav til undervis- ningsbygninger og læringsrum, er de
høje krav til bygningens energiklasse. Bygningen skal leve op til kravene for lavener- giklasse
(LEK) 2015 via passive tiltag og uden brug af vedva- rende energikilder. Dette gøres ved
isoleringstiltag, der sikrer imod overophedning, bl.a. ved hjælp af solafskærmning.
Bygningen lever op til LEK 2020 ved aktivt brug af vedvarende energikilder. Projektet udføres under
drift, og byggepladsen afskærmes,så det forstyrrer undervisningen mindst muligt.

 

Kunde Sønderborg Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skolevej 21,6400 Sønderborg
År 2016
Bruttoareal (m2) 2.500
Anlægssum (kr) 34.800.000

Elise Smiths Skole

Ombygning af ældre bygning, ca. 550 m2 fordelt på 2 plan samt kælder, til 3 stk. topmoderne klasseværelser for 9. klasses elever. Hovedparten af bærende indvendige vægge blev fjernet, og erstattet med ny stålkonstruktion fra loft til kælder. Projektet indeholdt endvidere omforandring af eksisterendefacade for indbygning af ny, indvendig ståltrappe. Nye indvendige vægge og overflader samt nye vinduer og døre, efterisolering af og ny skifferbelægning på tag samt nye tekniske installationer. Projektet er opført mens skolen var i daglig drift . D.A.I. har været ingeniørrådgiver samt varetaget fagtilsyn.

 

Kunde Elise Smiths Skole
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Aarhus C
År 2013
Bruttoareal (m2) 550
Anlægssum (kr) 4.910.580

Vita-Skolen, Esbjerg

Om- og tilbygning til Vita-skolen, Esbjerg.

2 etagers tilbygning til Vitaskolen. Bygningen opføres delvist med teglfacade for at binde bygningen sammen med eksisterende teglbygninger og delvist i plademateriale, for at skabe sin egen identitet og markerer skolens nye hovedindgang. Stueplanen forbinder 3 eksisterende bygninger og giver elever og lærer mulighed for tørskoet at færdes mellem skolens forskellige funktioner. I stueplan får skolen et pædagogisk servicecenter, som ligger centralt og kan benyttes af alle skolens klasser. I stueplan endvidere skolen administration samt personalefaciliteter, let tilgængelig for både lærer og elever. Hele 1. sal etableres med undervisningsrum, forbundet af et varieret gangforløb, der kan bruges til gruppearbejde og arbejder på tværs af klasserne.

 

Kunde Esbjerg Kommune
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Esbjerg
År 2014
Bruttoareal (m2) 2.200 nybyg/1.200 ombyg
Anlægssum (kr) 43 mio.

Ombygning af Ventilationsanlæg i idrætshaller i Århus

Boldhallerne på Skødstrup skole, Skæring skole og Bakkegårdsskolen får ombygget deres ventilationsanlæg.

D.A.I. har foretaget projekteringen, tegningen og licititationsudbuddet for nye ventilationsanlæg i de tre nævnte idrætshaller i Aarhus Kommune. Der har været opstillet særlige tekniske krav til anlæggene, der blandt andet har omhandlet opvarmningen af hallerne under brug og under inaktive perioder.

Ventilationsanlæggene moderniseres med nye aggregater, som også fungerer som opvarmningsanlæg til hallerne. Anlæggende kører som recirkulationsanlæg og mulig frilufttilførsel via roterende veksler ved ibrugtagning af hallerne. Derved sikrer vi en mere energieffektiv ventilation og opvarmning, alt efter om hallerne er befolket af brugere, eller står tomme. Styringen af anlæggende foregår via centrale CTS anlæg, der sikrer drifts- og energioptimering i hverdagen.

 

Kunde Århus Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skødstrup, Skæring og Trige, Århus Kommune
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.600
Anlægssum (kr) 2,45 mio.

Sydmorsskole og Børnehus

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør, at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet.

Yderligere blev der installeret et ventilationsanlæg med god varme genvinding i sig selv, samt implementeringen af en egenudviklet energifanger, der stjæler varme fra afkast ventilationen, men som også optager varme fra passerende vind – et unikt forsøgsprojekt. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op til Lavenergiklasse 2020.

 

Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50 mio. +moms

Produktionshøjskolen, Silkeborg

Udvidelse betyder bedre forhold for både elever og lærere på Silkeborg Produktionshøjskole.

D.A.I. har været totalrådgiver på udvidelsen, der omfatter opførelse af ny kantine og reception, nye kontor- og lærerlokaler samt nyt indgangsparti. Eleverne på skolen står selv bag en stor del af udsmykningen. På basis af deres tegninger er der fremstillet flotte, grafiske billeder til væggene, og elever på designlinjen har syet farvestrålende siddepuffer til et opholdsområde mellem indgangen og den nye kantine.

 

Kunde Produktionshøjskolen Silkeborg
Kompetence Totalrådgivning
Placering Silkeborg
År 2011
Bruttoareal (m2) Nybyg 245 + Ombyg 225
Anlægssum (kr) 3,8 mio.

Hornbæk Skole, Randers

Vi sætter fokus på indeklimaet.

Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende skole samt opførelse af nyt indskolingshus med SFO.

Der er ialt opført 8 nye basisklasser placeret rundt om et stort glasover-dækket multirum. Den nye Hornbæk skole er bygget af sunde og miljøvenlige materialer. Indeklima, fleksisbiltet og visuel kontakt fra rum til rum har været vigtige parametre ved tilblivelsen af det nye indskolingshus, der er udført med 100% naturlig ventilation som computerstyres af rumtemperaturer og luftens CO2 indhold. I 2009 står D.A.I. for tilbygning af nyt indskolningsafsnit med bl.a. med musik- og dramalokaler.

 

Kunde Randers Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Randers
År 2002 og 2010
Bruttoareal (m2) 1.700 og 855
Anlægssum (kr) 12,5 mio.

Læssøesgade Skole

Nyt og moderne skolekøkken med ”rum-irummet”, kulør og nysgerrige kig.

D.A.I. har udarbejdet skitseforslag og projektering samt haft tilsyn under udførelsen af et nyt og fremtidssikret skolekøkken
for Læssøesgades Skole. Her er fokuseret på at skabe 8 fleksible arbejdszoner, hvor eleverne kan arbejde sammen to og to. Arbejdszonerne kan også slåes sammen til arbejdskøkkener for større grupper. Endvidere er en undervisnings-, opvaske- samt en ”vaske fingre” -zone etableret som rum-irummet. Æstetik og funktionalitet kombineres med et nyt og forbedret ventilationsanlæg. Samtidig gøres skolen mere åben og lys, da der etableres glas mellem skolekøkken og gang.

 

Kunde Århus Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Århus
År 2010
Bruttoareal (m2) 120
Anlægssum (kr) 2 mio.

Tekniske Skole, Randers

Ny afdeling til automekaniker uddannelsen

D.A.I. stod for skitseringen og projekteringen af udvidelsens af Randers Teknisk Skoles automekaniker uddannelsesfaciliteter.

Denne udvidelse bestod af både en teori/kontordel og en værksstedsdel, med de dertilhørende installationer.

Projektet minimerede gangarealer og interne afstande og skabte fleksible lokaler, hvis fornøjelse i det daglige brug havde fokus.

Med en frihøjde på fire meter og ovenlysvinduer, er der en god belysning til at skabe behagelig arbejdsforhold i det rummelige værksted.

 

Kunde Randers Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Randers
År 2010
Bruttoareal (m2) 3225
Anlægssum (kr) 24 mio.

Lillehat, Engesvang skole

Fremtiden skal sikres for skolerne. Nye undervisningsformer og fleksibilitet er nogle af kodeordene, når D.A.I. sidder med ved bordet.

Lillehat er omdrejningspunktet for Engesvang skoles overbygning samt ungdomsklubben. På øverste etage regerer 7. og 8. klasserne. Endvidere er her en større aula, et grupperum, et depot. I mellemrummet forefindes elevator, toiletter og en oase. I stueplan får 9. klasserne undervisning. Her er også grupperum, en mindre aula og ungdomsskole. I kælderen er der lavet hyggekrog til ungdomsskolen. Et nyt trappetårn mod syd forbinder de tre etager. Der arbejdes med kunstnerisk udsmykning af glasfacaden i trappetårnet og på glasvæggene mellem aulaerne og grupperummene.

 

Kunde Ikast Brande Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Engesvang
År 2009
Bruttoareal (m2) 1.000
Anlægssum (kr) 8,9 mio.