Gellerup Kollegiet, Brabrand

De 350 nye kollegieboliger er udformet som karéebebyggelse
med fokus på bæredygtighed, innovative løsninger og sociale
kvaliteter.
Iværksætterkollegiet skal skabe mødesteder og understøtte
fællesskaber i fl ere skala: Med byen, universitetet, kollegiet,
i større grupper, i klyngen, med naboen – såvel som at skabe
rum for individet med fokus på tryghed, åbenhed og hjemlighed.
Byggeriet udføres efter energiklasse 2020, der opnås ved
rene passive tiltag. Der er forberedt for indbygning af vedvarende
energi løsninger, hvis det senere ønskes.
Byggeriet lever op til DGNB-Guld certificering.
D.A.I. forestår alle ingeniørdicipliner fra idé til aflevering.

 

Kunde Brabrand Boligforening
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Brabrand
År 2016-19
Bruttoareal (m2) 12.500 + kælder
Anlægssum (kr) 170 mio.

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen har til formål at skabe en mere tidssvarende indretning med større badeværelser, køkken og tilgængelighed. Heri udskiftes og forbedres alle tekniske installationer bl.a. med etablering af nyt ventilationsanlæg.

D.A.I. har været med hele vejen lige fra den første tilstandsrapport til hovedprojekt og udførelse.

 

Kunde Andelsboligforeningen Brande
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brande
År 2014
Bruttoareal (m2) 2000
Anlægssum (kr) 18 mio.

Lindevænget, Silkeborg

De 129 boliger på Lindevænget i Silkeborg står til at blive renoveret med henblik på at oprette bygningsskader.

D.A.I. er bygherrerådgiver på projektet og har stået for at sætte projektet i udbud til totalrådgivning. Men vi har stået for mere end blot udbuddet, da vi desuden udført de indledende forarbejder, tilstandsrapportering, destruktive undersøgelser, helhedsplan samt budget til Landsbyggefonden og skema A.

Renoveringsopgaven omfatter blandt andet nye tage, lofter, gulve, badværelser, udskiftning af varme- og varmtvandsinstallationer og etableringen af varmegenvindende ventilationsanlæg.

 

Kunde Silkeborg Boligselskab
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Silkeborg
År 2017
Bruttoareal (m2) ca. 14500
Anlægssum (kr) 120 mio.

AAAB afd. 1-3

LBF projekt omfattende om- & tilbygningbygning / renovering, af 109 lejligehder fordelt på 11 boligblokke.

I ca. halvdelen af bebyggelsen etableres der tilgængelighed. Alle lejligheder får nye badeværelser samt nye køkkener placeret i tilbyggede karnapper. Til samtlige lejligheder på 1 og 2 sal etableres nye store terrasser og i 2 af blokkene etableres der i stuelejlighederne direkte adgang fra terrasser i terræn. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for fugt, skimmel, asbest og PCB,

 

Kunde Aabenraa Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Aabenraa
År 2014
Bruttoareal (m2) 12.331
Anlægssum (kr) 101 mio.

ALBOA, afd.24, Søndervangen, Viby J

Moderniseringen af Søndervangen består af fl ere dele. Blandt
andet facaderenovering, ombygning til tilgængelighed, optimering
af indeklima og udearealer.
Den enkelte blok inddeles i lodrette facadeelementer for at
skabe individuelle opgange og for at opnå et vertikalt udtryk.
Alle boliger har fået nye lukkede altaner, og facaderne er klimarenoverede,
efterisolerede og fået nye vinduer og døre.
Der foretages sammenlægning af de mindste boliger og
der etableres indvendige elevatorer. I alle boliger bliver der
etableret balanceret ventilation med effektiv varmegenvinding.
Ventilationsteknikken er samlet i teknikrum nede i
bygningernes kældre, og luftindtag samt afkast er ført ud i
haveanlæggene omkring bygningerne.
I forbindelse med renovering af udearealer er der udført LAR
(regnvandsgenanvending). Der er udført ny kloak udvendige
med separering af regn og spildevand. Håndtering af dagrenovation
er ændret til molokker.

 

Kunde ALBOA
Kompetence Totalrådgivning
Placering Viby J
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.500 m2
Anlægssum (kr) 110 mio.

Vesterport afd. 6, Engparken

Udarbejdelse af byggeskaderapport, skitsering/ideoplæg samt udbud i totalentreprise. Diverse ombygning og renoveringsarbejder af eksisterende boligblokke, rækkehuse, vaskeribygninger m.v., beliggende på Pr. Dreslersvej og Elius Andersens Vej.

Byggeriet omfatter renovering af facader, efterisolering, etablering af ventilation, omlægning af vand-/varmeforsyning samt ny indretning af i alt 224 badeværelser samt ombygning og nyindretning af 46 lejligheder med øget tilgængelighed.

I perioden 2014 til 2018 skal tillige nedrives i alt 3 boligblokke med i alt 160 boliger.

 

Kunde Boligforeningen Vesterport
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Frederikshavn
År 2014
Bruttoareal (m2) 13464
Anlægssum (kr) 118 mio.

Skolebakken 66, Esbjerg

4 ud af 22 lejligheder totalskadet under branden, samtlige lejligheder var vandskadet, både ved slukningsarbejdet og efterfølgende vandskade fra vejrlig. Have- gavl- og indgagsfacade var slemt beskadiet under branden (lette påbyggede konstruktioner med alu beklædning).

Boligblokken er genopbygget og fremstår i dag som en del af i alt 4 ens blokke. Der er ikke synlige tegn på at blokken har været udsat for brandskade. Der er udført isoleringsarbejde så BR10 overholdes. Arbejdet er udført til bygherrens fulde tilfredshed, både hvad tidsplan og økonomi angår, arbejdet er udført til tiden og økonomien er overholdt. Der har været udført ekstraarbejder inden for budgetrammen. Vi har fået stor ros for projektet, både hvad angår udseende og styring af forløbet. Projektet er udført i samarbejde med firma A/S Erik Andersen i totalentreprise.

 

Kunde Boligforeningen Ungdomsbo
Kompetence Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 2600
Anlægssum (kr) 7,8 mio.

Kollektivhuset, Esbjerg

Facade renovering.

Projektet er udført i samarbejde med firma MT Højgaard A/S i totalentreprise. Gavlene var i forvejen beklædt med påmonteret let beklædning/isolering/stålplader på betonelementer. Alt gammel beklædning er afmonteret og nyt er påbygget med afsluttende skærmtegl. Ligeledes er der isoleret til nye krav så BR10 overholdes. l sydgavle er der ved lejligheder udført store altaner, lejlighederne er i forvejen små og beregnet til studerende/ældre som ikke kræver meget plads. Arbejdet er udført til bygherrens fulde tilfredshed, både hvad tidsplan og økonomi angår, arbejdet er udført til tiden og økonomien er overholdt. Der har været udført ekstraarbejder inden for budgetrammen. Vi har fået stor ros for projektet, både hvad angår udseende og styring af forløbet. Der er udført forslag til østfacaden som endnu ikke er udført.

 

Kunde Den selvejende institution Kollektivhuset
Kompetence Totalrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Gl. Vardevej 90, Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 700
Anlægssum (kr) 5,17 mio.

Egmont Studentergaard, Aarhus

Kollegiekulturen med et mindre værelse med eget bad samt stort fælleskøkken lever stadig i bedste velgående i Aarhus. D.A.I. er lige nu igang med at projektere en ny tagetage med 42 ungdomsboliger.

Det nye og det gamle bindes sammen af mindre zink bokse, trælameller ved fælleskøkkenerne og en elevator. Kollegiet er opført som karrébebyggelse med en hyggelig gårdhave i midten. De nye værelser bliver større end de eksisterende og byggeriet på taget opføres som lavenergi byggeri. Endvidere vil der på de eksisterende to nederste etager også blive lavet nye fælleskøkkener og forbedring af ventilationen.

 

Kunde Egmont Studentergaard
Kompetence Totalrådgivning
Placering Riskov, Århus
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 1810(ny) + 4500(eks)
Anlægssum (kr) 40 mio.(ny) + 13 mio.(eks)

SYDBO afd. 2 / HAB afd. 62

Boliger i landskabet

LBF projekt omfattende ombygning / renovering af lejligheder i en boligblok.

Bygningen er blevet gennemgribende renoveret. Små lejligheder er blevet lagt sammen til større funktionelt indrettede lejligheder med fokus på tilgængelighed. Alle lejligheder er ombyggget og renoveret så alle rum fremstår som nye og med nyindrettet køkken og bad.

Facaderne er nye og bygningen har fået et moderne udtryk med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for asbest og PCB.

 

Kunde SYDBO, Haderslev (adm. selskab HAB)
Kompetence Totalrådgivning
Placering Haderslev
År 2013
Bruttoareal (m2) 2244
Anlægssum (kr) 30 mio.