AAAB afd. 1-3

LBF projekt omfattende om- & tilbygningbygning / renovering, af 109 lejligehder fordelt på 11 boligblokke.

I ca. halvdelen af bebyggelsen etableres der tilgængelighed. Alle lejligheder får nye badeværelser samt nye køkkener placeret i tilbyggede karnapper. Til samtlige lejligheder på 1 og 2 sal etableres nye store terrasser og i 2 af blokkene etableres der i stuelejlighederne direkte adgang fra terrasser i terræn. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for fugt, skimmel, asbest og PCB,

 

Kunde Aabenraa Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Aabenraa
År 2014
Bruttoareal (m2) 12.331
Anlægssum (kr) 101 mio.

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen har til formål at skabe en mere tidssvarende indretning med større badeværelser, køkken og tilgængelighed. Heri udskiftes og forbedres alle tekniske installationer bl.a. med etablering af nyt ventilationsanlæg.

D.A.I. har været med hele vejen lige fra den første tilstandsrapport til hovedprojekt og udførelse.

 

Kunde Andelsboligforeningen Brande
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brande
År 2014
Bruttoareal (m2) 2000
Anlægssum (kr) 18 mio.

ALBOA, afd.24, Søndervangen, Viby J

Moderniseringen af Søndervangen består af fl ere dele. Blandt
andet facaderenovering, ombygning til tilgængelighed, optimering
af indeklima og udearealer.
Den enkelte blok inddeles i lodrette facadeelementer for at
skabe individuelle opgange og for at opnå et vertikalt udtryk.
Alle boliger har fået nye lukkede altaner, og facaderne er klimarenoverede,
efterisolerede og fået nye vinduer og døre.
Der foretages sammenlægning af de mindste boliger og
der etableres indvendige elevatorer. I alle boliger bliver der
etableret balanceret ventilation med effektiv varmegenvinding.
Ventilationsteknikken er samlet i teknikrum nede i
bygningernes kældre, og luftindtag samt afkast er ført ud i
haveanlæggene omkring bygningerne.
I forbindelse med renovering af udearealer er der udført LAR
(regnvandsgenanvending). Der er udført ny kloak udvendige
med separering af regn og spildevand. Håndtering af dagrenovation
er ændret til molokker.

 

Kunde ALBOA
Kompetence Totalrådgivning
Placering Viby J
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.500 m2
Anlægssum (kr) 110 mio.

SYDBO afd. 2 / HAB afd. 62

Boliger i landskabet

LBF projekt omfattende ombygning / renovering af lejligheder i en boligblok.

Bygningen er blevet gennemgribende renoveret. Små lejligheder er blevet lagt sammen til større funktionelt indrettede lejligheder med fokus på tilgængelighed. Alle lejligheder er ombyggget og renoveret så alle rum fremstår som nye og med nyindrettet køkken og bad.

Facaderne er nye og bygningen har fået et moderne udtryk med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for asbest og PCB.

 

Kunde SYDBO, Haderslev (adm. selskab HAB)
Kompetence Totalrådgivning
Placering Haderslev
År 2013
Bruttoareal (m2) 2244
Anlægssum (kr) 30 mio.

Renovering/ombygning af HAB afd. 15

LBF demoprojekt omfattende ombygning / renovering, med tilgængelighed af 48 lejligheder fordelt på 4 blokke.

Der er tale om et demoprojekt hvor hver blok renoveres individuel i type og omfang.

Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for fugt, skimmel og PCB.

 

Kunde Haderslev Andelsboligforening
Kompetence Totalrådgivning
Placering Thrigesvej 1-28, Haderslev
År 2012
Bruttoareal (m2) 4830
Anlægssum (kr) 33,7 mio.

Krystalgården, Horsens

Ind- og udvendig renovering fører Krystalgården op til nutidens standard.

Krystalgården i Horsens er blevet ført op til nutidens isoleringskrav ved hjælp af ny klimaskærm og ny facade i teglsten til erstatning for den uisolerede i beton. Inddækkede altaner, der kan åbnes fuldstændig, indbyder til soldyrkning. Alle 36 lejligheder har fået nyt badeværelse og nyt køkken. I seks lejligheder er der etableret tilgængelighed med elevator og indretning af toilet og bad til handicappede. Under renoveringen er der foretaget en skimmelsanering af en del af lejlighederne.

 

Kunde Horsens Andelsboligforening af 1954
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2011
Bruttoareal (m2) 4772
Anlægssum (kr) 32 mio.

Hørgård, Aabenraa

Renovering af 144 boliger med 100 % tilgængelighed.

D.A.I. har vundet totalrådgivningsopgaven med SAHL Arkitekter som underrådgiver på arkitektdelen.

Desuden har D.A.I. udført tilstandsrapportering forud for hele renoveringen. Sagen omfatter renovering af i alt 144 boliger i 6 ens blokke med 100% tilgængelighed med støtte fra Landsbyggefonden. I første omgang laves 2 blokke – senere forventes yderligere 2 + 2 blokke udført på samme måde. Sagens 2 første blokke er færdigprojekteret og gunstig licitation er afholdt. Byggestart oktober 2009.

 

Kunde Kolstrup Boligforening under SALUS
Kompetence Totalrådgivning
Placering Aabenraa
År 2009
Bruttoareal (m2) 4145
Anlægssum (kr) 24 mio.

Kjærslund, Viby J

Renovering af 380 boliger.

Endnu en renovering med støtte fra Landsbyggefonden.

D.A.I. er udpeget som bygherrerådgiver efter annonceringsudbud, hvor SAHL Arkitekter deltager som underrådgiver på arkitektdelen. Desuden har D.A.I. udført tilstandsrapportering forud for renoveringen.

Sagen omfatter renovering af indgangsfacader og gavle samt ventilationsanlæg, tage, brandsikkerhed, m.v. med støtte fra Landsbyggefonden. Forarbejdet er afsluttet og sagen skal endelig godkendes hos Landsbyggefonden og Århus Kommune. Derefter udbud i løbet af vinteren 2009/2010.

 

Kunde Viby Andelsboligforening
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Viby J, Århus
År 2009
Bruttoareal (m2) 29950
Anlægssum (kr) 105 mio.

Fælledbo, Frederikshavn

Renovering med støtte fra Landsbyggefonden.

Gennemgribende renovering af 241 af afdelingens i alt 352 boliger (111 er lavenergiboliger af nyere dato). En del af afdelingen lider af omfattende sætningsskader, som dels kræver nedrivning af en bygning – dels en omfattende udbedring. Derudover renoveres klimaskærmen, ligesom der foretages udskiftning af diverse rørinstallationer, og endelig undergår udearealerne en kraftig opgradering. Problemer med bl.a. kuldebroer og enorme sætningsskader i en del af afdelingen medførte at D.A.I. lavede stor tilstandsrapport.

 

Kunde Boligforeningen Vesterport
Kompetence Bygherrerådgivning
Placering Frederikshavn
År 2007
Bruttoareal (m2) 19.608
Anlægssum (kr) 110 mio.