Egå Møllevej

Mellem to bække små… Bebyggelsesplan for et nyt boligkvarter i naturskønt område ved Egå.

Bebyggelsesplan og lokalplan for Egå Møllevej er udarbejdet for 2 private grundejere. Planen er udarbejdet så der både er områder med tæt-lav bebyggelse, områder med parceller samt eksisterende bebyggelse og udvidelsesmuligheder. Der arbejdes med varierende bebyggelsestætheder, højder og materialer til at skabe forskellige ”zoner” ,som gennemskæres af grønne landskabskiler og hyggelige stiforløb, der fører ned til Egås bymidte med handlemuligheder og skole. Boligerne skal opføres som lavenergi byggeri.

 

Kunde Privat
Kompetence Totalrådgivning
Placering Egå
År 2010-14
Bruttoareal (m2) g: 76.000, b: 23.000