Gellerup Kollegiet, Brabrand

De 350 nye kollegieboliger er udformet som karéebebyggelse
med fokus på bæredygtighed, innovative løsninger og sociale
kvaliteter.
Iværksætterkollegiet skal skabe mødesteder og understøtte
fællesskaber i fl ere skala: Med byen, universitetet, kollegiet,
i større grupper, i klyngen, med naboen – såvel som at skabe
rum for individet med fokus på tryghed, åbenhed og hjemlighed.
Byggeriet udføres efter energiklasse 2020, der opnås ved
rene passive tiltag. Der er forberedt for indbygning af vedvarende
energi løsninger, hvis det senere ønskes.
Byggeriet lever op til DGNB-Guld certificering.
D.A.I. forestår alle ingeniørdicipliner fra idé til aflevering.

 

Kunde Brabrand Boligforening
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Brabrand
År 2016-19
Bruttoareal (m2) 12.500 + kælder
Anlægssum (kr) 170 mio.