ALBOA, afd.24, Søndervangen, Viby J

Moderniseringen af Søndervangen består af fl ere dele. Blandt
andet facaderenovering, ombygning til tilgængelighed, optimering
af indeklima og udearealer.
Den enkelte blok inddeles i lodrette facadeelementer for at
skabe individuelle opgange og for at opnå et vertikalt udtryk.
Alle boliger har fået nye lukkede altaner, og facaderne er klimarenoverede,
efterisolerede og fået nye vinduer og døre.
Der foretages sammenlægning af de mindste boliger og
der etableres indvendige elevatorer. I alle boliger bliver der
etableret balanceret ventilation med effektiv varmegenvinding.
Ventilationsteknikken er samlet i teknikrum nede i
bygningernes kældre, og luftindtag samt afkast er ført ud i
haveanlæggene omkring bygningerne.
I forbindelse med renovering af udearealer er der udført LAR
(regnvandsgenanvending). Der er udført ny kloak udvendige
med separering af regn og spildevand. Håndtering af dagrenovation
er ændret til molokker.

 

Kunde ALBOA
Kompetence Totalrådgivning
Placering Viby J
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.500 m2
Anlægssum (kr) 110 mio.