Gelsted Børnehus

Gelsted Børnehus en kombineret institution for børn i flere alderstrin, med både børnehave og vuggestue.

Børnehuset bliver opført til 110 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. Det nye børnehus opdeles flere sektioner så leg ikke bliver larm men er god oplevelse for såvel børn som pædagoger. Her er opdelte rum for læsning, sang, motorik, små legehjørner og grupperum. Kort sagt en bygning i”børnehøjde”. Udearealerne omkring Børnehuset bliver en indrettes som legepark. Foruden et væld af legefaciliteter oplægges jorden fra byggeriet i bakker og volde. Mellem træerne kan børnene gå på udflugt, klatre og lave huler.

Bygningen er foran sin tid opført efter bygningsreglementet for 2015. Indtænkning af energibesparende foranstaltninger har været i højsæde. Varmen tilføres via et jordvarmeanlæg, og solcellerne på taget leverer ikke kun strøm til bygningen med producerer et overforbrug der sendes ud på elnettet.

 

Kunde Middelfart Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Gelsted
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.000
Anlægssum (kr) 11,5 mio.

Kollektivhuset, Esbjerg

Facade renovering.

Projektet er udført i samarbejde med firma MT Højgaard A/S i totalentreprise. Gavlene var i forvejen beklædt med påmonteret let beklædning/isolering/stålplader på betonelementer. Alt gammel beklædning er afmonteret og nyt er påbygget med afsluttende skærmtegl. Ligeledes er der isoleret til nye krav så BR10 overholdes. l sydgavle er der ved lejligheder udført store altaner, lejlighederne er i forvejen små og beregnet til studerende/ældre som ikke kræver meget plads. Arbejdet er udført til bygherrens fulde tilfredshed, både hvad tidsplan og økonomi angår, arbejdet er udført til tiden og økonomien er overholdt. Der har været udført ekstraarbejder inden for budgetrammen. Vi har fået stor ros for projektet, både hvad angår udseende og styring af forløbet. Der er udført forslag til østfacaden som endnu ikke er udført.

 

Kunde Den selvejende institution Kollektivhuset
Kompetence Totalrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Gl. Vardevej 90, Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 700
Anlægssum (kr) 5,17 mio.

Egmont Studentergaard, Aarhus

Kollegiekulturen med et mindre værelse med eget bad samt stort fælleskøkken lever stadig i bedste velgående i Aarhus. D.A.I. er lige nu igang med at projektere en ny tagetage med 42 ungdomsboliger.

Det nye og det gamle bindes sammen af mindre zink bokse, trælameller ved fælleskøkkenerne og en elevator. Kollegiet er opført som karrébebyggelse med en hyggelig gårdhave i midten. De nye værelser bliver større end de eksisterende og byggeriet på taget opføres som lavenergi byggeri. Endvidere vil der på de eksisterende to nederste etager også blive lavet nye fælleskøkkener og forbedring af ventilationen.

 

Kunde Egmont Studentergaard
Kompetence Totalrådgivning
Placering Riskov, Århus
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 1810(ny) + 4500(eks)
Anlægssum (kr) 40 mio.(ny) + 13 mio.(eks)

SYDBO afd. 2 / HAB afd. 62

Boliger i landskabet

LBF projekt omfattende ombygning / renovering af lejligheder i en boligblok.

Bygningen er blevet gennemgribende renoveret. Små lejligheder er blevet lagt sammen til større funktionelt indrettede lejligheder med fokus på tilgængelighed. Alle lejligheder er ombyggget og renoveret så alle rum fremstår som nye og med nyindrettet køkken og bad.

Facaderne er nye og bygningen har fået et moderne udtryk med respekt for den omkringliggende bebyggelse. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor D.A.I. har udført omfattende undersøgelser for asbest og PCB.

 

Kunde SYDBO, Haderslev (adm. selskab HAB)
Kompetence Totalrådgivning
Placering Haderslev
År 2013
Bruttoareal (m2) 2244
Anlægssum (kr) 30 mio.

Horsens Sygehus

Fra skitsering til gennemførelse.

D.A.I. har gennem mere end 20 år virket som totalrådgiver til div. renoveringer og ombygninger.

Fælleslaboratorium:
Vi har forestået skitsering af en ombygning af fælleslaboratoriet på Horsens Sygehus. De første bygningsarbejder blev herefter med DAI gruppen som totalrådgiver gennemført i forbindelse med en ombygning af 2 laboratorieafsnit.

MR-scanner-afdeling:
Den nye afdeling er indrettet på 2. sal i en eksisterende bygning. Opgaven bestod således i skitsering, i nært samarbejde med afdelingens personale, projektering samt byggeledelse. I samme projekt forestod vi installation af en ny CT-scanner.

Dagkirurgisk afsnit P5:
Ombygning af fælleslaboratorium, operationsstuer med lægevask, dagkirurgiskafdeling operationsstuer og opvågningsstuer.

Endvidere har vi lavet:
Sterilcentral, Operationsstuer, Dekontamineringsstue samt Ombygning af elevbygning.

 

Kunde Vejle Amt
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 1980-2013

Barselsgang, Regionshospitalet Horsens

Etablering af ny barselsgang på Regionshospitalet.

Programmering, skitsering og projektering af ny Barselsgang i det tidligere patienthotel. Under trange forhold etableredes barselsstuer, der fremstår med alle nødvendige faciliteter herunder ”fædresenge”. Ydermere forefindes der mælkestue og undersøgelsesrum på den nye barselsgang.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.500
Anlægssum (kr) 2 mio.

Helhedsplan for Brædstrup sygehus

D.A.I. har som beslutningsgrundlag for Regionsrådet udarbejdet en helhedsplan for anvendelsen af det nedlagte Brædstup sygehus. Helhedsplanen omfatter skitseforslag for Regionens anvendelse af bygningerne. Dette indebærer blandt andet omlægning klargøring af bygninger til indretning af Hospice, ombygninger for Livsstilscentet, nedbrydning af bygninger for frasalg af jord samt omlægning af alle tekniske installationer for de forslåede ændringer. Der er udarbejdet program, skitseforslag samt økonomi som beslutningsgrundlag.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med Regionshospitalet i Horsens og Region Midt.

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 7.202

Livstilscentret, Brædstrup

Nyindretning af Livsstilscenter for Region Midtjylland

For Regionshospitalet Horsens har vi udført totalrådgivning i forbindelse med nyindretning af Livsstilscentret i dele af de bygninger, der tidligere rummede Brædstup Sygehus. Vi har forestået programmering, skitsering, projektering samt gennemførelse af ombygningen.

Centret indeholder :
• Værelser til 2 grupper af 18 patienter enkelt- og dobbeltværelser.
• Opholdsstue til hver gruppe
• 1 fælles spisestue for begge grupper
• Produktionskøkken med depoter
• 2 stk. ”klasselokaler”
• 1 træningskøkken
• Svømmebassin
• 1 motionssal
• Lokaler til styrketræning og bordtennis
• 2 stk. konferencerum (1 for hver gruppe)
• Monofaglige kontorer
• Samtalerum

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brædstrup
År 2013
Bruttoareal (m2) 3.614
Anlægssum (kr) 10 mio.

Nuklearmedicinsk enhed, Sydvestjysk Sygehus

Som en del af generalplanen for ombygning af Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, bliver den nuklearmedicinske enhed flyttet og ombygget. Enheden rummer 4 kamerarum, laboratorieafsnit, forskellige undersøgelsesfaciliteter og administationsafsnit. Selve venteafsnittene har en stor betydning for oplevelsen af afdelingen og der er særligt arbejdet med lyssætning og farvekombinationer. Da afdelingen er beliggende i et af sygehusets kælderafsnit, laves der et sænket terrasseafsnit for at åbne bygningen og trække lys ind.

 

Kunde Sydvestjysk Sygehus
Kompetence Arkitektrådgivning
Placering Esbjerg
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.700
Anlægssum (kr) 15 mio.

Ny service og teknikbygning, Regionshospitalet Horsens

Ny struktur for service og logistik.

D.A.I. har som totalrådgivere forestået ny planlægning og indretning for service og logistik på Regionshospitalet Horsens. Vi har efterfølgende forestået programmering, skitsering, økonomisk overslag samt projektering af ny service og teknikbygning. Bygningen indeholder central varemodtagelse, centrallager/ hovedlager og administrationen for serviceafdelingen. Bygningen huser endvidere værksteder for hospitalets medicoteknikere og elektrikere.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2013
Bruttoareal (m2) 900
Anlægssum (kr) 3,5 mio.