Mølleparken Frederikshavn

Vesterports afd. 4, ’’Mølleparken’’ består af forskellige boliger og lejemål, både rækkehuse og 5-etagers blokke. Desuden består Mølleparken af 3 stk. 4-etagers blokke samt små fritliggende huse, rækkehuse og ældrecenter med plejeboliger og aktivitetscenter.

Renoveringen har omfattet alle afdelingens 224 boliger samt ombygning og nyindretning af 46 lejligheder med øget tilgængelighed.

Afdelingens i alt 9 blokke og rækkehuse har fået nye, velisolerede facader, samt nye vinduer og døre. Nogle tage er desuden udskiftet. Altanerne er udskiftet og gjort større. Alle boliger er forsynet med individuelle ventilationsanlæg. En række små, eksisterende boliger i parterre er ombygget/udvidet og gjort tilgængelige, idet der i forvejen var niveaufri adgang til disse. Alle boliger har fået nye baderum. Endelig er de nære udearealer moderniseret.

DAI’s rolle

DAI har været Vesterports bygherrerådgiver gennem hele processen fra de første tanker og ideér - til afleveringen.

DAI har deltaget i alle forhandlinger med kommunen og Landsbyggefonden, samt bistået ved udarbejdelse af skema A, B og C. Vi har varetaget hele EU-udbuddet, herunder forhandlinger, bedømmelse og kontrahering.

DAI har deltaget som bygherrens forlængede arm gennem hele udførelsen med bygherretilsyn.

Se Flere billeder
Louise Esmark Prahm

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Louise Esmark Prahm
Partner - Chef for bygherrerådgivning

21229915

lpr@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer