Vejlby Hus Risskov

Vejlby Hus blev indviet i 1986. Afdelingen består af 49 familieboliger og 13 ungdomsboliger samt fælleshus og vaskeri.
Der er i alt 62 boliger, der er fordelt på 3 plan. 22 af afdelingens boliger er beliggende i stueplan. I renoveringsprojektet ombygges 18 af boligerne i stueplan til tilgængelighedsboliger, hvilket indebærer en omfattende omdisponering af boligernes indretning og installationsmæssige forhold. De øvrige boliger får alle nyt baderum, ventilationsanlæg og opdatering af installationer. Klimaskærm renoveres med nyt tag, vinduer og døre. Udearealerne omlægges således der sikres niveaufri adgang til de tilgængelige boliger.

DAI’s rolle 

DAI har været bygherrerådgiver, totalrådgiver og byggeleder på projektet.
Bygherrerådgivningen har omfattet udarbejdelse af dokumenter til ansøgning om renoveringsstøtte hos LBF, dialog med LBF samt varetagelse af de beboerdemokratiske processer fra de første indledende drøftelser med afdelingsbestyrelsen til afdelingsinformationsmøder, workshops, afstemningsmøde og byggeudvalgsmøder.
DAI har udført bygherrerådgivning samt ingeniør- og arkitektrådgivning ved projektering, udbud iht. Tilbudsloven, udførelse og aflevering. Herunder risikostyring og håndtering af risikobehæftede forhold, varetagelse af bygherres arbejdsmiljømæssige forpligtelser igennem hele sagen, byggeledelse, fagtilsyn, før-gennemgang og digital aflevering. Desuden udarbejdelse af skema samt kommende skema C og reguleringskontoopgørelse efter endelig aflevering. 

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

I den indledende fase:
Fastlæggelse af renoveringsbehov og endeligt renoveringsomfang i samarbejde med afdelinsbestyrelse og boligorganisationens ledelse, herunder skitsering af tilgængelige boliger og behovet for genhusning og praktikken heri samt den fremtidige husleje.

I projekteringsfasen:
Samarbejde med byggeudvalg og bygherres projektleder ved fastlagte byggeudvalgsmøder hvor materialer og detailindretning drøftes.

I udførelsesfasen:
Fastlagte byggemøder, sikkerhedsmøder og bygherremøder. Tæt koordinering og opfølgning med hovedentreprenør mht. tidsplan og byggetakt så dette er i overensstemmelse med boligorganisationens genhusningsplan. Byggeudvalgsmøder efter behov ved udvalgte projektændringer.

Se Flere billeder
Louise Esmark Prahm

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Louise Esmark Prahm
Partner - Chef for bygherrerådgivning

21229915

lpr@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer