87 34 66 00

Medarbejdere

Arne Møller Espersen

Ingeniør

Byggeledelse

Birgitte Hansen

Bygherrerådgiver

Civilingeniør

Casper Bollerup

Diplomingeniør

VVS

Charlotte Kristensen

Bogholder

Chris Askøe Erichsen

Bygningskonstruktør

Christian R. Andersen

VVS Ingeniør

Erik Johansen

Ingeniør FRI

Henrik Huus

Ingeniør

Fagleder VVS

Jacob Nohns Jensen

Konstruktionsingeniør

Jannik Madsen

Ingeniør

Bygherrerådgiver

Jens Breiner Jensen

Ingeniør

Projektleder

Jens Halvorsen

Partner

Bygherrerådgiver

Jesper Nørgaard Nielsen

Civilingeniør

VVS, Energi & Indeklima

Johanne Marie Trelborg

Arkitekt

John Højrup Grønning

Bygningskonstruktør

Bygherrerådgiver, Projektleder

Kim Westensee

Partner, Bygningskonstruktør

Projektchef

Kirsten Richter Weigelt

Ingeniør

Bygherrerådgiver

Kirsten Stenvang Hansen

Teknisk assistent

Louise Overgaard Pedersen

Kommunikations- og PQ-ansvarlig

Magnus Baltzer Nordtorp

Bygningskonstruktør

Mette Dall Knudsen

Økonomichef

HR ansvarlig

Michael Dumont Rasmussen

Ingeniør

Projektchef, Bygherrerådgiver

Mogens Sarenbæk

Ingeniør

Projektleder, VVS, Energi

Morten Ladekjær

Ingeniør

Byggeleder

Per Wohlert

Arkitekt MAA

Senior konsulent

Peter Horn Lauritsen

Anlægsingeniør

Byggeleder

Rasmus Bering

Administrerende direktør og partner

René Toft Palsgaard

Bygningskonstruktør

Projekterings- og projektleder

Rikke Petrea Bandholm

Civilingeniør

Indeklima & Energi samt DGNB konsulent

Sara Cecilie Kristensen (barsel)

Ingeniør

Konstruktioner samt brandrådgiver til brandklasse 2

Torben Krogh Hagh

Partner, Bygningskonstruktør

Projektchef

Torben Vestergård Sandager

Bygningskonstruktør

Vagn Erik Larsen

Bygherrerådgiver