Ingeniørrådgivning

Hos D.A.I. arbejder rådgiver og tekniker tæt sammen i et fagligt miljø, der sikrer, at du som bygherre får den samlede rådgivning, hvor funktionalitet og arkitektur går hånd i hånd med miljø- og energirigtige løsninger.

Vi har mange års erfaring med ingeniørrådgivning enten som delt rådgivning, hvor vi har indgået i samarbejde med mange betydende rådgivere eller som totalrådgivere, hvor D.A.I. leverer alle eller dele af rådgivningsydelserne indenfor:

 • Bærende konstruktioner
 • Tekniske installationer
 • Anlæg
 • Energirenovering og tilskudsordning
 • Energiledelse
 • Energimærkning
 • Indeklima
 • Fagtilsyn og byggeledelse
 • Drift og vedligehold
 • arbejdsmiljø

og vi behersker også:

 • Indeklima simulering, Bsim
 • Linjetabsberegning, Heat Energy
 • Termofotografering
 • 3D projektering i Revit

Vore teknikere besidder den nyeste viden om alle forhold i byggeriet og råder over alle de nødvendige værktøjer til beregning af alt lige fra varmetabsrammer over komplicerede konstruktioner til visualisering i 3D. Medarbejderstaben består af både ældre og mere erfarne, samt yngre og nytænkende, medarbejdere, der tilsammen danner den rette blanding af erfaring og den nyeste viden inden for arkitekt- og ingeniørfelterne.

Vi programmerer og planlægger projekterne i samarbejde med dig som bygherre og forestår projektering, myndighedsbehandling, gennemførelse og aflevering med vore egne teknikere i evt. samarbejde med design- og specialistfirmaer. Hvert projekt behandles individuelt og vi sammensætter derfor det helt rigtige team af medarbejdere, der sikrer den bedste rådgivning og løsning af det enkelte projekt. Vores erfaring i projekt- og teambaserede opgaver giver os en nødvendig ekspertise i at sammensætte netop det mest fordelagtige team, der skal løse dit projekt.

Vi samarbejder ad hoc med andre arkitekt- og/eller ingeniørfirmaer, så vi står med de stærkeste kompetencer og stærke teams, såvel i konkurrencer som i gennemførelsen af projekter.

Kontaktperson


Torben Krogh

Partner, Bygningskonstruktør 21400320 tks@dai.dk