Ingeniørrådgivning

Hos DAI arbejder rådgiver og tekniker tæt sammen i et fagligt miljø, der sikrer, at du som bygherre får den samlede rådgivning, hvor funktionalitet og arkitektur går hånd i hånd med miljø- og energirigtige løsninger.

Vi har mange års erfaring med ingeniørrådgivning enten som delt rådgivning, hvor vi har indgået i samarbejde med mange betydende rådgivere eller som totalrådgivere, hvor DAI leverer alle eller dele af rådgivningsydelserne indenfor:

 • Bærende konstruktioner
 • Tekniske installationer
 • Anlæg
 • Brand
 • Energirenovering og tilskudsordning
 • Energiledelse
 • Energimærkning
 • Indeklima
 • Fagtilsyn og byggeledelse
 • Drift og vedligehold
 • Arbejdsmiljø

og vi behersker også:

 • Indeklima simulering, Bsim
 • Linjetabsberegning, Heat Energy
 • Termofotografering
 • 3D projektering i Revit

Vore teknikere besidder den nyeste viden om alle forhold i byggeriet og råder over alle de nødvendige værktøjer til beregning af alt lige fra varmetabsrammer over komplicerede konstruktioner til visualisering i 3D. Medarbejderstaben består af både ældre og mere erfarne, samt yngre og nytænkende, medarbejdere, der tilsammen danner den rette blanding af erfaring og den nyeste viden inden for arkitekt- og ingeniørfelterne.

Vi programmerer og planlægger projekterne i samarbejde med dig som bygherre og forestår projektering, myndighedsbehandling, gennemførelse og aflevering med vore egne teknikere i evt. samarbejde med design- og specialistfirmaer. Hvert projekt behandles individuelt og vi sammensætter derfor det helt rigtige team af medarbejdere, der sikrer den bedste rådgivning og løsning af det enkelte projekt. Vores erfaring i projekt- og teambaserede opgaver giver os en nødvendig ekspertise i at sammensætte netop det mest fordelagtige team, der skal løse dit projekt.

Vi samarbejder ad hoc med andre arkitekt- og/eller ingeniørfirmaer, så vi står med de stærkeste kompetencer og stærke teams, såvel i konkurrencer som i gennemførelsen af projekter.

DAI er din rådgivende samarbejdspartner med alt inden for bygherrerådgivning, DGNB og meget mere. Vi har desuden mange års erfaring med projekter med støtte fra Landsbyggefonden og har kontorer placeret i Århus, Silkeborg og Horsens. Kontakt os i dag og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontaktperson


Torben Krogh Hagh

Partner Chef for Projekt-, og byggeledelse
2140 0320 tks@dai.dk