Proces- og projektledelse

DAI har specialiseret rådgivning i projektets indledende fase, hvor strategi og visioner skal fastlægges, inden det egentlige projekt kan konkretiseres. Netop arbejdet med strategi og vision er afgørende for at skabe et grundlag for at træffe valget: skal/skal ikke gå videre. I de indledende faser indeholdes typisk udviklingsopgaver på koncept- og organisationsniveau som eksempelvis indledende konceptudvikling, analyser (fx arealanalyser), helheds- og masterplaner, forretningsplaner, programudkast etc. Bygherren står overfor udfordringen om, at de beslutninger, som har størst betydning for projektet, typisk træffes i projektets tidligste faser. Strategi og vision et centralt grundlag for de overordnede og vigtige beslutninger i projektets begyndelse.

D.A.I. udarbejder et samlet beslutningsgrundlag, der rummer de overordnede forudsætninger og såvel økonomiske som tidsmæssige rammer, er en vigtig milepæl for realiseringen af ethvert projekt. Beslutningsgrundlaget har til formål at sikre, at alle beslutninger træffes på det rigtige tidspunkter og på et oplyst grundlag. Beslutningsgrundlaget vil typisk indeholde en beskrivelse med baggrund og sammenhæng, mål samt uddybninger om byggeriets fysiske rammer og funktioner. D.A.I. kalkulerer et anlægsoverslag og opstiller modeller for det tidsmæssige forløb samt forslag til udbudsstrategi.

DAI rådgiver ejendomsbesiddere og udviklere om de mest gunstige modeller og processer for funktionsændringer af udtjente bygninger og ejendomme til:

 • Ændret anvendelse
 • Større udnyttelse

Et par gode eksempler på funktionsændrende projekter er Malteriet i Horsens, hvor det gamle malteri blev bygget om til boliger og ældreboliger samt ændring af det gamle elværk i Esbjerg til moderne Musikkonservatorium for Kulturministeriet. Eller det nye livstilscenter i Brædstrup, der gennemgår en funktionsændring fra tidligere at fungere som sygehus til et nyt moderne livstilscenter.

og for realisering af ”barmarks”-projekter til:

 • Butikscentre (f.eks. Center Nord Esbjerg, Karslunde Stationscenter)
 • Boligbebyggelser (f.eks. Essex-byggeriet i Ry, Narvikvej Silkeborg, Ballevej 2C Silkeborg)
 • Golfcentre (Dayz Søhøjlandet, Silkeborg Golf Club)
 • Feriebebyggelser (Dayz Søhøjlandet)
 • Spejder og udeliv (Horsens, Færøerne)
 • Etc

samt specialrådgivning i forbindelse med:

 • Lokalplaner
 • Masterplaner
 • Etc.

 

Din professionelle rådgiver

DAI er din rådgivende samarbejdspartner med alt inden for bygherrerådgivningingeniørrådgivning, DGNB, energirenovering og meget mere. Vi har desuden mange års erfaring med projekter med støtte fra Landsbyggefonden og har afdelinger placeret i Århus, Horsens og Silkeborg. Kontakt os i dag og hør nærmere. 

Kontaktperson


Louise Esmark Prahm

Partner Chef for Bygherrerådgivning
2122 9915 lpr@dai.dk