Autismecenter Skive

Skive Kommunes Autismecenter skal være et trygt hjem for en gruppe af voksne borgere med store sociale udfordringer, som f.eks. vanskeligheder med at indgå i fællesskaber og i at sortere i de daglige sanseindtryk.

Projektet består ud over boliger af administrationsbygning, aktivitetshus, brændeproduktion og fællesarealer for beboerne og andre borgere med lignende udfordringer. Boligerne består af tre typer, der er indrettet som 2-værelses boliger med eget bad, toilet og køkken.

Autismecenter Skive er udviklet ud fra de grundlæggende begreber ’’Hjemlighed-skærmning-bæredygtighed’’. Med afsæt i bygherres og arkitektens visioner samt omtanke for beboernes behov har DAI A/S’ fokus været på diskret at indarbejde de konstruktive og installationsmæssige forhold i projektet og sikre et godt og sundt indeklima.

Byggeriet
Bygningerne er udført i 1-plan med udvalgte tunge indervægge og lette træfacader. Byggeriet er opført som lavenergiklasse 2020 i brandklasse 2 iht. de præaccepterede løsninger herunder de indsatstaktiske.

Autismecentret har 39 boliger, fordelt på tre typer, der er indretet som 2-værelses boliger med eget bad, toilet og køkken. Boligerne er udformet så de er fleksible i indretningen.

Bæredygtighed, Energi & Fleksibilitet
Skive Kommune har et skarpt fokus på bæredygtighed, derfor har dette været et omdrejningspunkt i projekteringen sammen med minimering af ressourcer i udførsel og drift. Der er brugt lokale produkter, FSC-certificeret træ og præfabrikerede elementer med høj grad af repetitation. Der er anvendt passiv solafskærmning i form af store udhæng, nicher og integrerede pergolaer. DAI har rådgivet arkitekterne i at bruge energisparende produkter til det sekundære energiforbrug i form af udendørsbelysning, særbelysning, apparater mv.
Håndtering af regnvand er udført som LAR-løsninger.

VVS
Efter bygherres ønske er opvarmningsformen en kombination af hhv. fjernvarme og luft til vand varmepumpeanlæg. Bygninger for boliger er opvarmet med fjernvarme. De øvrige bygninger for administration, aktivitetshus og brændeproduktion er opvarmet med varmepumpeanlæg. Varmepumpe-systemet kombineres med solceller for at sikre, at varme- og varmtvandsbehovet opfyldes, samtidig med at det er miljøvenligt.
Varmegivere er primært radiatorer/konvektorer og med gulvvarme på badeværelser. Enkelte lejligheder har gulvvarme overalt. Brugsvandsanlæg er udført som centrale anlæg placeret i teknikrum med fordeling til boliger og øvrige rum.

Ventilation
Ventilationsanlæg er udført som hhv. centralt og decentrale anlæg. Der er etableret decentrale ventilationsanlæg placeret i teknikskabe i boligerne, mens der i administrationsbygning er et central ventilationsanlæg.
Generelt er gruppe- og fællesrum i bygninger suppleret med fancoil-anlæg med mulighed for køling og supplerende opvarmning. Fancoil er markedets mest miljøvenlige og effektive kølemiddel. Anlæggene er indstillet med nattilstand for ekstra energibesparelse.  

LAR-løsninger
Regnvand er håndteret på grunden med forskellige LAR-løsninger. Som følge af en flad grund med et forholdsvis højt vandspejl er der udført 17 regnbede og 4 faskiner. Både regnbede og faskiner er dimensioneret for skybrud.

Forsyninger
DAI har dimensioneret ledninger for vand- og varmeforsyningen i terræn og generelt koordineret alle installationer i terræn.

Commissioning
DAI har været en del af commissioningsprocessen på projektet med udarbejdelse af styringsdokumenter i form af udførelsesskemaer, testomfang, testskemaer og indledende bemærkninger. DAI har udført fortløbende commissioning i forhold til byggeprogrammet og det er gjort i program-, projekterings- og udførelsesfasen.

Se Flere billeder
Rasmus Bering

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Rasmus Bering
Partner - Administrerende direktør

21891283

rbe@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer