Gellerup Kollegiet Aarhus

Byggeopgaven omfatter opførelse af i alt 352 kollegieboliger med tilhørende fællesfaciliteter og udearealer.

Ambitionen for det nye kollegium er som udgangspunkt at understøtte de gode intentioner og visioner fra den overordnede helhedsplan for et revitaliseret Gellerup og Toveshøj.

Kollegiet er udformet som et robust byfast byggeri, opført i tegl og skalamæssigt bearbejdet så det fremtræder imødekommende, venligt og åbent mod omgivelserne. Samtidig danner den næsten sluttede karréplan et beskyttet indre gårdmiljø som et grønt åndehul for kollegianerne.

Kollegiet er disponeret med henblik på at understøtte forskellige former for sociale fællesskaber, i flere skalaer og mellem forskellige mennesker og kulturer. De mange fælles opholdsrum, der så vidt muligt er integreret i de fælles adgangsveje, bliver dermed naturlige trygge mødesteder når kollegianerne færdes mellem byen og de individuelle boliger.

Byggeriet er udført efter energiklasse 2020, der opnås ved rene passive tiltag. I anledning af dette er i designfasen indtænkt muligheder for indbygning af vedvarende energi- løsninger, hvis på senere tidspunkt måtte ønskes.

Der er i samrabejde med Randers Tegl udviklet en speciel ’’Gellerupsten’’ som i dens 3 varianter skal forme området, hvor tagterrasser, fælleskab og grønne stier bliver kendetegnet.

Samarbejdspartnere:
TE: Dansk Boligbyg A/S
ARK: Sahl Arkitekter A/S
ARK: Nord Architects A/S
LARK: Arkplan A/S
TE: Dansk Boligbyg A/S
ARK: Sahl Arkitekter A/S
ARK: Nord Architects A/S
LARK: Arkplan A/S

Se Flere billeder
Torben Krogh Hagh

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer