Ørnsøvej Silkeborg

Landsbyggefondsstøttet helhedsplan renovering af Silkeborg Boligselskab, afd. 3, Ørnsøvej.

Afdelingen er opført i 1956. Afdelingen består af fire boligblokke i tre etager plus kælder. Der er 12 boliger i hver blok, 48 boliger i alt. Renoveringsprojektet har omfattet ny udvendig efterisolering af alle ydervægge, nye altaner, nye vinduer, døre og tag. Invendigt blev boligerne skimmelsaneret, istandsat med nye installationer og ventilationsanlæg.

I forbindelse med renoveringen blev der etableret tilgængelighed i halvdelen af afdelingens boliger ved etablering af elevatortårn placeret i eksisterende opgange og ved komplet nyindretning af de tilgængelige boliger. I den forbindelse blev 2 boliger nedlagt, således afdelingen efter renovering indeholder 46 familieboliger. Renoveringssagen omhandlede endvidere genhusning af alle beboere.

DAI’s rolle

DAI har varetaget rollen som bygherrerådgiver igennem hele sagsforløbet. DAI har i samarbejde med Silkeborg Boligselskab og Landsbyggefonden udviklet og planlagt renoveringssagen. DAI har udarbejdet tekniske ansøgningsdokumenter til LBF, tilstandsrapport, skitseforslag, budgetark og helhedsplan. DAI har varetaget kommunikation og forhandling med LBF i forhold til renoveringsomfang, renoveringsløsninger, fordeling imellem støttede og ustøttede arbejder mv.

DAI har udarbejdet skema A og har behandlet Landsbyggefondens finansieringsskitse i samarbejde med Silkeborg Boligselskab. DAI har varetaget de beboerdemokratiske processer i samarbejde med boligorganisationens administration herunder deltagelse i beboerinformationsmøder, møder med afdelingsbestyrelse og afstemningsmøde samt byggeudvalgsmøder i projekterings- og udførelsesfasen. I projekterings- og udførelsesfasen har DAI afholdt bygherremøder, udført teknisk granskning af udbudsmaterialet og byggeregnskab samt udarbejdet skema B og C.

Se Flere billeder
Torben Krogh Hagh

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer