Høghus Odder

I de seneste år har D.A.I. varetaget bygherrerådgiverrollen ved opførelsen af 49 nye, almene 2-plans boliger i naturskønne omgivelser i den vestlige del af Odder. Boligerne er opført i to etaper.

Bebyggelsen rummer både 2-plans boliger, der placeres som en ryg mod nord, og 1-plans boliger, der ligger som fingre med en primær facade mod syd. 2-plans husene er opført med forskellige toner teglsten for at give byhuskarakter og derved markere det enkelte hus i rækken.

Ved husene er etableret fine små haver mellem skurene og husene. I tilknytning til boligerne er der et lille udhus, og postkasser er placeret ved hver indgang.
Boligerne er opført i energiklasse svarende til myndighedernes og Bygningsreglementets krav. Godt indeklima sikres gennem boligventilation med varmegenvinding med udsug fra køkken og bad og indblæsning i opholdsrum.

DAI’s rolle 

DAI har leveret totalrådgivning frem til og med projektforslag. Ydelserne har omhandlet alle arkitekt- og ingeniørydelser, samt brand, energi og akustik.

DAI har i forbindelse med vurdering af muligherne for bebyggelse udarbejdet budget med henblik på vurdering af købesum i forhold til jordbundsforhold og muligt boligareal som en del af projektudviklingen. Efter fuldt projektforslag har DAI ydet Bygherrerådgivning, granskning, fagtilsyn, aflevering, 1-års gennemgang.

DAI har udover ovenstående ydelser stået for udarbejdelse af skema A, B og C, samt udarbejdet og ajourført likviditetsbudget. 

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

Der har været en tæt kontakt mellem bygherrens direktør gennem de indledende planlægnings-, udbuds- og udførelsesfaser. Samarbejdet har været præget af tillid til hinanden, hvilket bl.a. har givet en Byggerating på A (4,8 af 5 point). Trods udskiftninger af bygherrens direktør samt efterfølgende projektleder, er det lykkes vores bygherrerådgiver at fastholde viden i bygherrens organisation. Der har ikke været de store udfordringer undervejs. Det der har været er det lykkedes at løse uden de store problemer.

Fra DAI har der været fast tilkoblet to bygherrerådgivere, hvor overdragelse er foregået uden problemer for bygherre.

Se Flere billeder
Louise Esmark Prahm

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Louise Esmark Prahm
Partner - Chef for bygherrerådgivning

21229915

lpr@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer