Kærgårdsparken Solbjerg

Renovering af almene familieboliger i fem blokke sammensat i to længer. Blokkene er i tre etager og med kælder. Renoveringen af de i alt 84 boliger omfatter bl.a. ny isolering og facademur, nye døre og vinduer, nye altaner inkl. stålsystem til bæring, nye kloakanlæg, nye VVS-installationer, renovering af eksisterende badeværelser, etablering af terrasser i haveniveau, nye glaspartier i opgange, nye vindfang, renovering af overflader i opgange, nye installationer, dørtelefonanlæg og postkassesystem samt reetablering af havearbejder. Desuden ombygges seks boliger med øget tilgængelighed.

DAI’s ydelser

Totalådgivning. Herunder alle ingeniørydelser samt projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. IKT-ledelse og koordinering. Desuden har rådgivningen omfattet tilstandsrapport, termografirapport og skitser til helhedsplanen, udarbejdelse af selve helhedsplanen, afholdelse af inddragende workshops med beboerne, forhandlinger med Landsbyggefonden samt udarbejdelse af skema A. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt til gennemførelse af EU-udbud samt forhandling og kontrahering.

Torben Krogh Hagh

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer