Kalkærparken Højbjerg

Renoveringen omfatter 120 boliger, fordelt på 60 gårdhavehuse på hhv. 122 og 130 m² og 5 rækkehuse i to plan med 60 boliger på 50 til 124 m². Bebyggelsen er opført i 1971-72.

Renoveringen består overordnet af ombygning af eksisterende ydervægge og fundamenter, hvor der bl.a. sikres mod fugtopstigning gennem vægge, udskiftning af vinduer og døre samt udførelse af nye tagpap-tage med indbygning af nye lysskakte.

Alle boliger udstyres med decentrale ventilationsanlæg. I store dele af bebyggelsen er der tillige etableret nye varmejordledninger og nye units for varme og brugsvand. Gennemførelsen er generelt udført i beboede boliger, - derfor har der i hele processen været stor fokus på beboerinfomøde.

DAI’s rolle og ydelser

Totalrådgivning.

Herunder alle ingeniørydelser – bl.a. konstruktioner og installationer - samt projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn samt IKT-ledelse og koordinering.

Derudover har DAI også forhandlet med Landsbyggefonden samt udarbejdet skema A og B og gennemførelse af EU-udbud med forhandling og kontrahering. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt udført med arkitektfirmaet JOHANSEN & RASMUSSEN som underrådgiver.

Opgaven er tildelt under en rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

Se Flere billeder
Torben Krogh Hagh

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer