Kastanjevej Skanderborg

Opgaven er en renovering og delvis ombygning af et etageboligbyggeri. Bebyggelsen består af en bygning i 3 etager og kælder med 24 boliger, fordelt på 4 opgange. Der er tale om 2-, 3-, 4- og 5-rums boliger.

Bygningen er opført i 1951 som et traditionelt fuldmuret byggeri.
Boliger i opgang 24 og 30 (gavlboliger) ombygges således der tilgodeses øget tilgængelighed. Øvrige boligtyper er renoveret med bl.a. nye køkkener, nye overflader, entrédøre med mere.

VVS og ventilation etableres/udskiftes i alle boligtyper.
Udenfor beboelsesblokken udføres der en reparation af facadegavle, ny kældertrappe, nye planter og flisearealer samt nedgravet affaldscontainere mv.

Bygningen er projekteret efter BR2018 og der har været krav om godkendelse fra certificeret brandrådgiver og statiker.

DAI’s rolle og ydelser

Totalrådgivning. Udarbejdelse af helhedsplan.

Herunder alle arkitekt- og ingeniørydelser – bl.a. konstruktioner og installationer. Varetagelse af projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn samt IKT-ledelse og koordinering. Udarbejdelse af skema A B, og C. Varetagelse af beboerdemokratiske processer og beboerinddragelse, byggeteknisk gennemgang og forhandling med Landsbyggefonden. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt til gennemførelse af udbud samt forhandling og kontrahering

Opgaven er ikke tildelt under en rammeaftale vedr. totalrådgivning.

Se Flere billeder
Torben Krogh Hagh

Vil du vide mere om projektet og dine muligheder

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Se, hvad vi kan hjælpe med

Vores specialer og kompetencer spænder bredt, og vi kan hjælpe jer med alle dele af byggeriet – fra idéudviklingen til projektering og byggeledelsen. 

Læs mere om vores specialer