projekter

Projekterings- og byggeledelse

Vi kan hjælpe med: 

  • Projekteringsledelse
  • Byggeledelse
  • Arkitektfagtilsyn
  • Ingeniørfagtilsyn
  • Tidsstyring
  • Økonomistyring
  • Styring af sikkerhed
  • Og meget mere.

Som to særskilte rådgiverydelser varetager vi opgaver som projekterings- og byggeleder for almene boligorganisationer, offentlige aktører og private erhvervsvirksomheder og investorer. Vores projekteringsledere planlægger og styrer byggeriets projektforløb og ydelser gennem hele projekteringsforløbet fra start til slut. Heri indgår bl.a. projektopfølgning, budgetlægning, projektafgrænsning og -dokumentation.

Projekteringslederen fungerer som en sparringspartner gennem byggeriet, der varetager kvalitetssikring gennem de forskellige projektfaser. DAI varetager desuden byggeledelse, hvor vores byggeledere står for styring af byggeriets samlede forløb og dokumentation heraf. Med et konstant blik for og styring af byggeriets økonomi, sørger byggelederen for, at byggeriet forløber som planlagt. Via fagtilsyn sørger vi desuden for, at byggeriet og alle byggeprocesserne lever op til kvalitetskravene i branchen.

Torben Krogh Hagh

Skal jeg være jeres samarbejdspartner?

Kontakt Torben Krogh Hagh
Partner - Chef for projekterings- og byggeledelse

21400320

tks@dai.dk

Vi ser din opgave fra flere sider

Vores opgave er altid at skabe de rigtige løsninger for dig – men også at have forståelse for alle involverede samarbejdspartnere og interessenter. 

Se vores specialer

Mere
Citat
Vi skal i branchen fastholde vores specialistområder og spidskompetencer, men hele tiden udvikle os individuelt og i fællesskab.