87 34 66 00

Støtte fra Landsbyggefonden

Vi hjælper med at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Siden Landsbyggefondens oprettelse har D.A.I. været blandt de markedsførende rådgivere i forbindelse med renovering med støtte fra Landsbyggefonden og har udført mere end 200 sager.

 

Over 25 års erfaring med Landsbyggefondsager

Vi yder sikker rådgivning i forbindelse med at udpege de typer af opgaver, der kan opnå støtte fra Landsbyggefonden. Nogle af vores medarbejdere har udelukkende arbejdet med Landsbyggefondsager i 25 år, hvilket giver os en uerstattelig erfaring inden for netop dette kompetenceområde.

Vi har gennemført utallige store opgaver, der har opnået støtte fra Landsbyggefonden. Vi rådgiver i alle faser i forbindelse med disse sager – lige fra en indledende screening af en afdeling for at identificere eventuelle støttemuligheder til udvikling af idekatalog til eventuelle forbedringer til projektering og udførelse. Vi er derfor den optimale byggeherrerådgiver, da vi både står for udbuddet, men også forarbejdet op til et projekt.

 

Vi hjælper dig igennem alle processerne

Almene byggearbejder indeholder, udover en planlægnings- og byggeproces, også en demokratisk proces både med beboerne i afdelingerne og med offentlige myndigheder. Vi håndterer naturligt alle de beboerdemokratiske opgaver i forbindelse med gennemførelse af renoveringsprojekter.

D.A.I. er derfor en sikker samarbejdspartner for enhver boligorganisation, der ønsker at renovere, energioptimere, øge tilgængeligheden eller ombygge deres afdelinger.

 

Boligorganisationer kan for tiden opnå støtte fra Landsbyggefonden til:

 • Opretning af byggeskader
 • Sammenlægning og ombygning af lejligheder
 • Ombygninger i forbindelse med tilgængelighed
 • Miljøforbedringsarbejder, herunder kriminalpræventive tiltag og nye kvarter huse.

 

 

I forbindelse med renoveringsopgaver med støtte fra Landsbyggefonden udfører vi:

 • Procesrådgivning
 • Bygherrerådgivning
 • Totalrådgivning
 • Helhedsplaner
 • Workshops med beboere
 • Byggetekniske rapporter, herunder termografiske undersøgelser
 • Budgettering
 • Idekataloger over mulige forbedringer i afdelingerne
 • Rådgivning i de beboerdemokratiske processer
 • Projektering
 • Rådgivning i forbindelse med udbud

 

D.A.I. er din rådgivende samarbejdspartner med alt inden for bygherrerådgivning, ingeniørrådgivning, energirenovering, indeklima, DGNB og meget mere. Vi har afdelinger i både Århus, Silkeborg og Horsens. Kontakt os i dag.

Kontaktperson


Louise Esmark Prahm

Chef for Bygherrerådgivning 2122 9915 lpr@dai.dk