Gellerup Kollegiet, Brabrand

De 350 nye kollegieboliger er udformet som karéebebyggelse
med fokus på bæredygtighed, innovative løsninger og sociale
kvaliteter.… læs mere

Lindevænget, Silkeborg

De 129 boliger på Lindevænget i Silkeborg står til at blive renoveret med henblik på at oprette bygningsskader. … læs mere

AAAB afd. 1-3

LBF projekt omfattende om- & tilbygningbygning / renovering, af 109 lejligehder fordelt på 11 boligblokke.

I ca. … læs mere

ALBOA, afd.24, Søndervangen, Viby J

Moderniseringen af Søndervangen består af fl ere dele. Blandt
andet facaderenovering, ombygning til tilgængelighed, optimering… læs mere

Vesterport afd. 6, Engparken

Udarbejdelse af byggeskaderapport, skitsering/ideoplæg samt udbud i totalentreprise. Diverse ombygning og renoveringsarbejder af eksisterende boligblokke, rækkehuse, … læs mere

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte … læs mere

SYDBO afd. 2 / HAB afd. 62

Boliger i landskabet

LBF projekt omfattende ombygning / renovering af lejligheder i en … læs mere

Skolebakken 66, Esbjerg

4 ud af 22 lejligheder totalskadet under branden, samtlige lejligheder var vandskadet, både ved slukningsarbejdet og efterfølgende … læs mere

Kollektivhuset, Esbjerg

Facade renovering.

Projektet er udført i samarbejde med firma MT Højgaard A/S i totalentreprise. Gavlene var i forvejen … læs mere

Egmont Studentergaard, Aarhus

Kollegiekulturen med et mindre værelse med eget bad samt stort fælleskøkken lever stadig i bedste velgående i … læs mere