Regionshospitalet Horsens

P-hus opført som OPP-projekt

D.A.I. har i forbindelse med etablering af nyt P-Hus ved Regionshospitalet Horsens forestået Bygherrerådgivningen. D.A.I.’s arkitekter har udarbejdet ideoplæg til placering og udformning af P-Huset og vi har efterfølgende været bygherrerådgiver gennem hele processen, vi har således forestået alle forhandlinger med relevante myndigheder, medvirket ved udarbejdelsen af lokalplanen, der sikrer den lovlige opførelse af huset.

Alle brandtekniske forhandlinger og myndighedsbehandlinger blev gennemført af D.A.I. inden udbud. P-Huset opføres med plads til 450 biler med 2 etager under jorden. Huset opføres som et OPP-projekt og D.A.I. har forestået gennemførelsen af udbud og afholdelse af licitation ved udbuddet efter forhandlingsmodellen.

Håndværkerudgifter for huset ca. 70 mio.

Den samlede OPP kontrakt beløber sig til ca. 300 mio.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Bygherrerådgivning, Teknisk Rådgiver
Placering Horsens
År 2013-14
Anlægssum (kr) 30/300 mio.