Hvad er Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden er en selvejende institution, som er stiftet af almene boligorganisationer. Institutionen har til formål at videreudvikle og opretholde almene boligforhold i Danmark via tilskudsordninger og økonomisk støtte. Hvem der får tilskud, og hvad pengene skal bruges til, bliver aftalt i et samarbejde mellem de lovgivende politikere og almene boligorganisationer. Udover økonomiske ydelser bidrager Landsbyggefonden også med forskning om boligforhold i den almene sektor.

 

Hvordan fungerer Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden modtager penge fra de almene boligorganisationer og giver dem senere tilbage, hvis der er behov for det. Huslejen i almene boliger er sat til kun at betale for drift, vedligeholdelse og lån på boligen – den almene boligafdeling kan ikke tjene overskud på boligen. Når boligorganisationens lån er afbetalt, fortsætter beboeren stadig med at betale samme husleje, men nu bliver de resterende penge, som før blev brugt til udbetaling af lånet, i stedet sendt til Landsbyggefonden. Disse penge er værdifulde for de almene boligorganisationer, da de enkelte afdelinger hvert år kan ansøge om tilskud til renoveringer af boliger og opretning af boligskader fra en pengepulje. Derfor kommer pengene de almene beboere til gode, da lejlighederne løbende ombygges, så lejlighederne kan leve op til nye krave om bolig- og leveforhold – ingen ekstra udgifter pålægges beboeren. Hvor stor en pengepulje Landsbyggefonden kan tilbyde, er afhængig af de danske politikeres beslutninger.

 

Hvem kan opnå støtte fra Landsbyggefonden?

Støtte fra Landsbyggefonden kan opnås af de almene boligafdelinger. Det er afdelinger, som er uafhængige af de almene boligorganisationer og derfor frit kan disponere over tilskuddet, så det kun kan anvendes til det udstedte formål. Landsbyggefonden støtter ikke alle formål; som udgangspunkt støtter Landsbyggefonden kun renoveringer, som forbedrer boligens standard. Ansøgerne skal igennem flere runder for at opnå tilskuddet. Vi hos DAI har stor erfaring med ansøgningsproceduren, så vi kan hjælpe med at opfylde alle kravene til en ansøgning om tilskud fra Landsbyggefonden.