Bygherrerådgivning

Vi kan hjælpe med:

 • Procesplanlægning og processtyring
 • Idéoplæg, byggeprogram og budgetlægning
 • Screening af ejendomme
 • Tilstandsrapporter og helhedsplaner
 • Økonomistyring
 • Byggestyring og -aflevering
 • Energirenovering og indeklima
 • Udarbejdelse af totalentrepriseudbud
 • Skadeanmeldelse ved Byggeskadefonden
 • Udarbejdelse af EU-udbud (TED og ESPD)
 • Udarbejdelse af skema A, B og C ved byggesager for Landsbyggefonden
 • Delegeret bygherremodel
 • Og meget mere.

Vores bygherrerådgivere har ancienniteter på op imod 40 år. Som bygherrens professionelle sparringspartner og rådgiver planlægger, styrer og sikrer vores bygherrerådgivere, at projektets funktionalitet, æstetik, tid og budget går op i en højere enhed. Vi kender til alle procedurerne, faldgruberne og mulighederne, der er forbundet med byggeriet, så bygherren og øvrige parter i processen altid er klædt godt på.

Historisk har medarbejderne i vores bygherrerådgiverafdeling været rådgivere i forbindelse med store og mere komplicerede opgaver med støtte fra Landsbyggefonden, som vi har opbygget en tæt relation til – et uvurderligt samarbejde, der kan spare projekter for penge og udfordringer undervejs.

Læs vores brochure ved at klikke på billedet eller linket brochure om bygherrerådgivning

 

Louise Esmark Prahm

Skal jeg være jeres samarbejdspartner?

Kontakt Louise Esmark Prahm
Partner - Chef for bygherrerådgivning

21229915

lpr@dai.dk

Vi ser din opgave fra flere sider

Vores opgave er altid at skabe de rigtige løsninger for dig – men også at have forståelse for alle involverede samarbejdspartnere og interessenter. 

Se vores specialer

Mere
Citat
Vi skal i branchen fastholde vores specialistområder og spidskompetencer, men hele tiden udvikle os individuelt og i fællesskab.