87 34 66 00

Det offentlige

D.A.I. er en sikker samarbejdspartner inden for alle typer af offentlige rådgivningsopgaver.

For mange kommuner har D.A.I. fungeret som såvel bygherrerådgivere som totalrådgivere i forbindelse med planlægning og opførelse af alle former for bygninger inden for det offentlige. Særligt som rådgiver for Regionshospitalet Horsens har vi i 30 år forestået alle typer af opgaver inden for hospitalsbyggeri, spændende fra udarbejdelsen af visionsplaner for sengeafdelinger til detailprojektering og gennemførelse af byggesager for disse samt alle specialafdelinger indenfor sygehusområdet. Herudover har vi som bygherrerådgivere forestået del af den samlede bygherrerådgivning i forbindelse med Region Sjællands opførelse af nyt psykiatrisygehus i Slagelse. Et kvalitetsfondsprojekt på 44.000 m2, med plads til 190 patienter. Det er det største psykiatribyggeri i nyere tid, og indeholder desuden idræts- og svømmefaciliteter og et videnscenter til forskning og undervisning.

Vi har stor erfaring inden for total- og bygherrerådgivning på plejebolig- og plejecenterprojekter samt øvrige institutioner i det offentlige som for eksempel tandklinikker og børne- og undervisningsinstitutioner.

D.A.I. har som bygherrerådgivere forestået tilrettelæggelse og udbud af offentlige OPP-projekter. Bl.a. har vi med stor succes været bygherrerådgivere i forbindelse med design, planlægning, udbud og opførelse af nyt parkeringshus for Region Midt ved Hospitalsenheden Horsens.

Kultur- og undervisningsinstitutioner som skoler, børnehaver, museer, udstillingsbygninger er heller ikke fremmede projekter for os. Projekterne spænder bredt og har inkluderet vidt forskellige aldersgrupper og derfor også forskellige krav til bygningerne – lige fra børnehaveklassen til ungdomsuddannelsen. Særligt er størstedelen af vores børnehave- og skoleprojekter udarbejdet i lavenergiklasse 2015/2020 og faciliteter med forbehold til børn og unge med handicap.

For det offentlige kan vi tilbyde:

Vi har stor erfaring med alle udbudsformer indenfor det offentlige byggeri så som:

  • OPP-udbud
  • Totalentrepriseudbud
  • Udbud i hoved- eller fagentreprise

D.A.I. har særlige referencer som bygherre- og totalrådgiver indenfor:

  • Sygehusbyggeri
  • Plejecentre
  • Sundhedssektoren
  • Kultur- og undervisningsinstitutioner
  • Daginstitutioner
  • Idræt- og fritidsbygninger