87 34 66 00

Private og Erhvervsvirksomheder

D.A.I. er med sin faglige sammensætning et naturligt valg som samarbejdspartner for mange erhvervsvirksomheder, da vi kan tilbyde en sammenhængende rådgivning med enkel kommunikation for bygherren. Om det er renovering eller nybyggeri af kontor, lagerhal, hotel eller noget helt fjerde kan vi bistå med erfaren rådgivning under hele forløbet.

Vi har gennem årene været ”husrådgivere” for mange store som små erhvervsvirksomheder, så som Elro Energi A/S, Biofac Esbjerg, Dana Feed og Ferskvandscentret.

D.A.I. har som totalrådgiver forestået rådgivning i forbindelse med udviklingen og opførelse af erhvervscentre som for eksempel Ferskvandscentret i Silkeborg indeholdende adskillige kontorbygninger.

Vi rådgiver større og mindre erhvervsvirksomheder, professionelle investorer og engangsbygherrer med alle typer af rådgivning igennem hele processen, fra udarbejdelse af masterplaner, nybyggeri og om- og tilbygning af eksisterende erhvervsbygninger.

D.A.I. har været totalrådgivere på en lang række hoteller og kursusejendomme såvel nybygning som ombygning og fremtidssikring af eksisterende kursusejendomme.

D.A.I. har gennem årene oparbejdet stor erfaring indenfor kontorbyggeri, og vi ved derfor hvilke faktorer, der er relevante at tage med i beregningerne for at skabe f.eks. et sundt fysisk arbejdsmiljø samt indeklima for medarbejderne.

Vi besidder også skarpe kompetencer inden for energirenovering og -optimering, hvis du har brug for at optimere energiforholdene i din produktion eller domicil, hvad enten det er ved effektiviseret ventilation, varme eller energi.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor:

  • Kontorbyggeri
  • Produktions- og lagerhaller
  • Hoteller og kursusejendomme
  • Udstillingsbygninger

Vi har stor erfaring med:

Og kan derfor bistå dig, bygherren, under hele projektets forløb og give en helhedsløsning.