87 34 66 00

Energirenovering

Hos os kan I få hjælp til energirenovering. D.A.I. har en lang tradition for at indtænke energirigtige løsninger i alle vores projekter. Vi er desuden godkendt til at udføre energimærkning, hvilket betyder, at vi bruger in-house specialister til løsning af energirenovering fremfor eksterne parter.

Vore energiteknikere arbejder tæt sammen, så energirigtige løsninger er en naturlig del af vores projektering i såvel nybyggeri som i renoveringer.

Vi forstår energioptimering af alle typer af bygninger og kan derfor hurtigt afklare og løse din udfordring.


Energimærkning af bygninger har to formål:

  • Mærkningen giver et overblik over bygningens energimæssige forhold, samt hvilke forbedringer, der er rentable at gennemføre.
  • Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og virker som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.

Termografiundersøgelse

D.A.I. råder over uddannede teknikere, der kan udføre termografiundersøgelse af dine bygninger. Med termografering opnås en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer på f.eks. bygningsflader og konstruktioner, og man får hurtigt et overblik over, hvor der optræder kuldebroer eller utætheder i klimaskærmen, der kan være vigtige at få optimeret.

 

Kontakt os vedr. energirenovering

D.A.I. har mange års erfaring inden for energirenovering og energirådgivning i Silkeborg, Horsens og Århus - men vi tilbyder rådgivning i hele landet. 

Vi er din rådgivende samarbejdspartner med alt inden for bygherrerådgivningingeniørrådgivning, DGNB og meget mere. Vi har desuden mange års erfaring med projekter med støtte fra Landsbyggefonden og har afdelinger placeret i Århus, Silkeborg og Horsens. Kontakt os i dag. 

Kontaktperson


Jesper Nørgaard Nielsen

Civilingeniør 8734 6612 jnn@dai.dk