Energirenovering

D.A.I. har en lang tradition for at indtænke energirigtige løsninger i alle vores projekter. Vi er desuden godkendt til at udføre energimærkning, hvilket betyder, at vi bruger in-house specialister til løsning af denne slags opgaver fremfor eksterne parter.

Vore energiteknikere arbejder i tæt sammen så energirigtige løsninger er en naturlig del af vores projektering i såvel nybyggeri som i renoveringer.

Vi forstår energioptimering af alle typer af bygninger og kan derfor hurtigt afklare og løse din udfordring.

Energimærkning
Energimærkning af bygninger har to formål:

  • Mærkningen giver et overblik over bygningens energimæssige forhold samt hvilke forbedringer, der er rentable at gennemføre.
  • Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og virker som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.

bygningens-energimaerke

Termografiundersøgelse

D.A.I. råder over uddannede teknikere, der kan udføre termografi-undersøgelse af dine bygninger. Med termografering opnås en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer på f.eks. bygningsflader og konstruktioner og man får hurtigt et overblik over, hvor der optræder kuldebroer eller utætheder i klimaskærmen, der kan være vigtige at få optimeret.

Kontaktperson


Jens Kierstein Hansen

Partner, Ingeniør 2170 6053 jki@dai.dk