Bydelshuset Stengårdsvej, Esbjerg

Bydelshuset består af en integreret inst¡tution, en ungdomsklub,
kontorfaciliteter for nærpoliti, Boligforeningen Ungdomsbo (bygherre)
og bydelsprojektet 3i1, samt fællesrum og træningsfaciliteter.
For at understøtte idéen om et kulturelt mødested for lokalområdets
borgere og skabe et sted hvor folk mødes på tværs af køn, alder,
kultur og interesser, er alle bygningens afdelinger samlet under et tag.

 

Kunde Boligforeningen Ungdomsbo
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Stengårdgvej 313-319, 6700 Esbjerg
År Forventet 2016-18
Bruttoareal (m2) 3.000
Anlægssum (kr) 35.000.000

Børneinstitution i Seest, Kolding

1.plads i arkitektkonkurrence.

D.A.I. har i samarbejde med Pluskontoret arkitekter tegnet den ny børneinstitution til 80 børnehavebørn, 24 specialpladser og 12 gæstehuspladser
til dagplejebørn samt ca. 35 ansatte. Bygningen skal udføres i energiklasse 2015. Den nye børneinstitution i Seest – er et hus:

• Hvor der tænkes nærhed og overskuelighed i helheden.
• Der afspejler en rolig og behagelig atmosfære og hvor der er plads til store og små armbevægelser.
• Hvor der er plads til at dyrke store og små fællesskaber og plads til fordybelse og eftertænksomhed.
• Hvor der er sammenhængskraft ude og inde.
• Hvor uderummet er lige så attraktivt som inde og omvendt

 

Kunde Kolding Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Kolding
År 2014
Bruttoareal (m2) 1.800
Anlægssum (kr) 24,5 mio.

Forfatterhuset, Nørrebro

Projektet omfatter opførelse af institution ved Edith Rodes Vej og skal huse 10 vuggestue- og børnehavegrupper.

Bygningerne opføres som lavenergiklasse 2015 i henhold til BR10. Facaderne udføres med tegllameller. Ved etablering af institutionerne tilstræbes det at udforme gode rammer for børn med udgangspunkt i den italienske pædagogik Reggio Emilia, som ser de fysiske rammer som et pædagogisk værkstøj.

COBE er totalrådgiver og står for arkitekturen. D.A.I. varetager ingeniørrådgivningen og PK3 er landskabsarkitekt.

 

Kunde Københavns Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering København N
År 2013-14
Bruttoareal (m2) 1.600
Anlægssum (kr) 24 mio.

Sydmorsskole og Børnehus

D.A.I. har stået for energioptimering på projektet. Varmepumper med jordslanger og luft til luft-, solfanger- og solcelleanlæg på taget gør, at bygningerne er selvforsynende på varmeområdet.

Yderligere blev der installeret et ventilationsanlæg med god varme genvinding i sig selv, samt implementeringen af en egenudviklet energifanger, der stjæler varme fra afkast ventilationen, men som også optager varme fra passerende vind – et unikt forsøgsprojekt. Energiproduktionen og forbrug kommer til at kunne aflæses på display i fællesareal og bliver tilgængeligt online til brug i undervisningen.

Bygningerne lever op til Lavenergiklasse 2020.

 

Kunde Morsø Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Mors
År 2012-13
Bruttoareal (m2) 4.800
Anlægssum (kr) 50 mio. +moms

Gelsted Børnehus

Gelsted Børnehus en kombineret institution for børn i flere alderstrin, med både børnehave og vuggestue.

Børnehuset bliver opført til 110 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. Det nye børnehus opdeles flere sektioner så leg ikke bliver larm men er god oplevelse for såvel børn som pædagoger. Her er opdelte rum for læsning, sang, motorik, små legehjørner og grupperum. Kort sagt en bygning i”børnehøjde”. Udearealerne omkring Børnehuset bliver en indrettes som legepark. Foruden et væld af legefaciliteter oplægges jorden fra byggeriet i bakker og volde. Mellem træerne kan børnene gå på udflugt, klatre og lave huler.

Bygningen er foran sin tid opført efter bygningsreglementet for 2015. Indtænkning af energibesparende foranstaltninger har været i højsæde. Varmen tilføres via et jordvarmeanlæg, og solcellerne på taget leverer ikke kun strøm til bygningen med producerer et overforbrug der sendes ud på elnettet.

 

Kunde Middelfart Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Gelsted
År 2013
Bruttoareal (m2) 1.000
Anlægssum (kr) 11,5 mio.

Højvangshaven Børnehave, Esbjerg

Projektet er udbudt i fagentreprise. Børnehaven er tilbygget af flere omgange, der har været opstillet pavilloner, som efterfølgende er fjernet. Børnehaven er udbygget og udført ih.t. BR1O. Der er tilbygget 2 stuer med tilhørende køkken, toiletter, ophold, kontor og personalerum mv. Som noget nyt er der indarbejdet specielt lys i børnehaven,således at børnene er aktive på det rigtige niveau.

Arbejdet er udført til Esbjerg Kommunes fulde tilfredshed. Tidsplaner og økonomi er overholdt. Vi har fået positiv omtale for ledelse og styring af projektet. Personalet i børnehaven har fået dejlige og lyse lokaler i børnehaven.

 

Kunde Esbjerg Kommune
Kompetence Totalrådgivning, Arkitekt- og ingeniørrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Esbjerg
År 2012
Bruttoareal (m2) 373
Anlægssum (kr) 5,3 mio.

Dusines Hus

Ombygning af Dusines Hus, der er en specialpædagogisk døgninstitution for børn og unge med omfattende og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Projektet omhandler renovering og omprogrammering af eksisterende rum, så de lever op til fremtidens krav. Vi har fokuseret på at skabe ”hjemlige rammer” for både børn og forældre, samt gode arbejdsforhold for de ansatte. Dette kombineres med lyse farver og gode materialer, samt flotte kunstneriske udsmykninger.

 

Kunde Region Midtjylland
Kompetence Totalrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Horsens
År 2010-11
Bruttoareal (m2) 590
Anlægssum (kr) 1,9 mio.

Thors Bakke, Randers

Det er seks år siden, den sidste Thor-øl blev brygget i Randers. Tilbage står nu kun det over 100-årige bryghus, der til gengæld bliver et synligt vartegn som nabo til et nyt sundhedscenter, 49 ældreboliger og en parkeringskælder.

D.A.I. står for ingeniørrådgivningen på Thors Bakkes 18.000m2 fordelt på 6.000 m2 sundhedscenter, 4.000 m2 ældreboliger, med dertilhørende servicearealer og 8.000 m2 parkeringshus. Bebyggelsen, der er tegnet af Kjaer & Richter er en moderne fortolkning af storkarréen, der med åbninger af varierende bredde giver adgang til den omgivende by i middelalderstruktur. Tilbage står nu kun det over 100-årige bryghus, der til gengæld bliver et synligt vartegn som nabo til et nyt sundhedscenter, 49 ældreboliger og en parkeringskælder.

 

Kunde Randers Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Randers
År 2010-11
Bruttoareal (m2) 18.000
Anlægssum (kr) 155 mio.

Præstevænget, Langeland

Et samarbejde om tilgængelighed og et godt liv….

For Boligselskabet Langeland renoveres 12 eksisterende ældreboliger i Lindelse. Husene ligger ved plejehjemmet og fremtiden bliver derfor et samarbejde mellem Boligselskabet og plejehjemmet, for at sikre den enkelte beboer et godt liv. Niveaufrie afgange, brede døre, rumlig entre, stue og soveværelse samt stort badeværelse, der er indrettet til den svært plejekrævende kørestolsbruger, og hvor der er plads til hjælpere. Ligeledes får husene nye skure, hvor der er brugt en bæredygtig facadeplade.

 

Kunde Boligselskabet Langeland
Kompetence Totalrådgivning
Placering Langeland
År 2011
Bruttoareal (m2) 274
Anlægssum (kr) 7,5 mio.

Sifsgård, Åbyhøj

Centralt i Åbyhøj på hjørnet af Silkeborgvej og Thorsvej.

Projektet består af 59 plejeboliger med service og fællesrum.

Plejeboligerne udføres som en tre-etages bygning og en fireetages bygning med 12-16 boliger på hver etage. Projektet er bygget op omkring fordelingsgange hvortil der er adgang fra trapper og elevator. På byggegrunden har tidligere ligget Åbyhøj Gasværk og Elværk, og den karakteristiske, røde elværksbygning er erklæret bevaringsværdig og bliver liggende imellem plejeboligerne som et synligt minde om grundens historie.

 

Kunde Århus Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Åbyhøj, Århus
År 2009-11
Bruttoareal (m2) 6.865
Anlægssum (kr) 97 mio.