Odinsgården

At flette landskaber – helhedsplan for Odinsgården

Udarbejdelse af de første skitser, der skal sendes til Landsbyggefonden vedr. forbedringer af afdeling 5 og 6 ved Mimersgade, centralt i Horsens. Her er arbejdet med tilgængelighed, gennemlyste boliger, indeklima, energi og udenomsarealer. I situationsplanen er der arbejdet med en motionssti, der binder området sammen. Langs denne sti er forskellige funktioner placeret. To forskellige landskabstyper, der flettes sammen, forskellige rumskabende elementer, motion og alternative opholdsmuligheder er i fokus.

 

Kunde Andelsboligforeningen Odinsgården
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2011-2014
Bruttoareal (m2) 60.000
Anlægssum (kr) 120 mio.