Udvalgte referencer

Beringsgaard, afd. 3 og 4 - Renovering -Totalrådgivning i Hovedentreprise

Centralt i Horsens - tæt ved banegården - ligger Beringsgaardens afd. 3 og 4. Afdelingerne er opført i starten af 40’erne. Bebyggelsen består af 3 og 5 etagers boliger og er opført i røde mursten som lukkede og åbne karréer. Langs Kongensgade er der erhverv i stueetagen. Renoveringen omfatter facaderenovering, nye facadevægge, samt etablering af tilgængelighed med elevator i 145 af de 296 lejligehder. Under facaderenoveringen er dørene og vinduerne blevet udskiftet, og nye altaner er blevet tilføjet. Der er etableret nye køkkener, badeværelser, gulve, døre samt installationer i samtlige boliger, herunder el-, og vvs-arbejde og nye vand-, varme- og afløbsinstallationer. Desuden bliver der installeret balanceret ventilation i hele ejendommen. I tagrummet etableres 48 nye boliger i varierende størrelse fra 55 m2 til 110 m2. I forlængelse af udførelsen af taglejlighederne er taget også blevet udskiftet. 

 

Kunde Andelsboligforeningen Beringsgaard
Kompetence Totalrådgivning
Placering

Beringsgaard, afd. 3

Emil Møllers Gade 1-13, 8700 Horsens

Kongensgade 2-6, 8700 Horsens

Konsul Jensen Gade 5-11, 8700 Horsens

Marius Holsts Gade 1-13, 8700 Horsens

Beringsgaard, afd. 4

Konsul Jensens Gade 13-15, 8700 Horsens

Marius Holsts Gade 2-10, 8700 Horsens

Kongensgade 8-12, 8700 Horsens

År 2018-2022
Bruttoareal (m2) 30.700 m²
Anlægssum (kr) 326.000.000 

Beringsvænget, afd. 5, Horsens - Renovering - Totalrådgivning i Storentreprise

Beskrivelse af projektet

Beringsvænget afd. 5 er ejet af Andelsboligforeningen Beringsgaard i Horsens og består af 318 lejemål. Renoveringen har omfattet en omstrukturering af alle lejemål, som er blevet til 297 lejemål. Heriblandt er flere blevet totalrenoveret og gjort tilgængelige. De øvrige lejemål har fået en gennemgribende facaderenovering med nye vinduer, efterisolering, nye altaner/ terrasser, nye gavle og skure samt nyt ventilationssystem.

Udearealerne har også gennemgået modernisering. Der er etableret nyt garageanlæg, lavet en tilbygning til beboerhuset med faciliteter til viceværter, og gårdrum samt ankomstarealer har fået en makeover og er blevet mere tidssvarende.

Både boliger, fællesrealer og udearealer på Beringsvænget i Horsens har fået et omfattende ansigtsløft.

DAI’s rolle 

Varetagelse af bygherrerådgivning for renovering udført i totalrådgivning med en storentreprise. Bygherrerådgivningen har bestået af
udarbejdelse af byggetekniske rapporter og budgetter, helhedsplan, skema A,B og C. Varetagelse af byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering i storentreprisen. Varetagelse af beboerdemokratiske processer og beboerinddragelse, byggeteknisk gennemgang og forhandling med Landsbyggefonden. Gennemførelse af EU-udbud samt forhandling og kontrahering. 

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

Der har været næsten daglig kontakt mellem bygherren og DAI gennem både planlægnings-, udbuds- og udførelsesforløbet. Samarbejdet har været præget af tillid til hinanden - skabt via et mere en 15-årigt samarbejde fra tidligere projekter, og der har ikke været de store udfordringer, som ikke har kunnet løses så alle er tilfredse.
Fra DAI har der været tilkoblet en fast bygherrerådgiver, der har varetaget alle dele.
Samarbejdet er stærkt bl.a. fordi parterne kender hindanden meget indgående - og præcist kender til evt. stærke/ svage sider ved hinanden.

 

Kunde Andelsboligforeningen Beringsgaard
Kompetence

Bygherrerådgivning udført i totalrådgivning med en storentreprise

Byggeledelse

Placering
Beringsvænget 2-144, 8700 Horsens
År 2017 - 2020
Bruttoareal (m2) 10.500 m²
Anlægssum (kr) 115.000.000 

Kastanievej, afd. 07 - Renovering - Totalrådgivning i Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

Opgaven er en renovering og delvis ombygning af et etageboligbyggeri. Bebyggelsen består af en bygning i 3 etager og kælder med 24 boliger, fordelt på 4 opgange. Der er tale om 2-, 3-, 4- og 5-rums boliger.

Bygningen er opført i 1951 som et traditionelt fuldmuret byggeri.
Boliger i opgang 24 og 30 (gavlboliger) ombygges således der tilgodeses øget tilgængelighed. Øvrige boligtyper er renoveret med bl.a. nye køkkener, nye overflader, entrédøre med mere.

VVS og ventilation etableres/udskiftes i alle boligtyper.
Udenfor beboelsesblokken udføres der en reparation af facadegavle, ny kældertrappe, nye planter og flisearealer samt nedgravet affaldscontainere mv.

Bygningen er projekteret efter BR2018 og der har været krav om godkendelse fra certificeret brandrådgiver og statiker.

DAI’s rolle og ydelser

Totalrådgivning. Udarbejdelse af helhedsplan.

Herunder alle arkitekt- og ingeniørydelser – bl.a. konstruktioner og installationer. Varetagelse af projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn samt IKT-ledelse og koordinering. Udarbejdelse af skema A B, og C. Varetagelse af beboerdemokratiske processer og beboerinddragelse, byggeteknisk gennemgang og forhandling med Landsbyggefonden. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt og udførelsesprojekt til gennemførelse af udbud samt forhandling og kontrahering

Opgaven er ikke tildelt under en rammeaftale vedr. totalrådgivning.

 

Kunde Skanderborg Andelsboligforening
Kompetence Totalrådgivning iht. YBL 18
Placering Adelgade 106, 8660 Skanderborg
År aug. 2020 - sep. 2021
Bruttoareal (m2) 1.848 m²
Anlægssum (kr) 15.000.000

Kærgårdsparken, afd. 29 - Renovering - Totalrådgivning i Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

Renovering af almene familieboliger i fem blokke sammensat i to længer. Blokkene er i tre etager og med kælder. Renoveringen af de i alt 84 boliger omfatter bl.a. ny isolering og facademur, nye døre og vinduer, nye altaner inkl. stålsystem til bæring, nye kloakanlæg, nye VVS-installationer, renovering af eksisterende badeværelser, etablering af terrasser i haveniveau, nye glaspartier i opgange, nye vindfang, renovering af overflader i opgange, nye installationer, dørtelefonanlæg og postkassesystem samt reetablering af havearbejder. Desuden ombygges seks boliger med øget tilgængelighed.

DAI’s ydelser

Totalådgivning. Herunder alle ingeniørydelser samt projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn. IKT-ledelse og koordinering. Desuden har rådgivningen omfattet tilstandsrapport, termografirapport og skitser til helhedsplanen, udarbejdelse af selve helhedsplanen, afholdelse af inddragende workshops med beboerne, forhandlinger med Landsbyggefonden samt udarbejdelse af skema A. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt til gennemførelse af EU-udbud samt forhandling og kontrahering.

Status

Igangværende

 

Kunde ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
Kompetence Totalrådgivning
Placering Kærgårdsparken 1-14, 8355 Solbjerg
År 1. marts 2019 - 1. juni 2021
Bruttoareal (m2) 7.282 m²
Anlægssum (kr) 88.500.000 

Kalkærparken - Renovering - Totalrådgivning i Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

Renoveringen omfatter 120 boliger, fordelt på 60 gårdhavehuse på hhv. 122 og 130 m² og 5 rækkehuse i to plan med 60 boliger på 50 til 124 m². Bebyggelsen er opført i 1971-72.

Renoveringen består overordnet af ombygning af eksisterende ydervægge og fundamenter, hvor der bl.a. sikres mod fugtopstigning gennem vægge, udskiftning af vinduer og døre samt udførelse af nye tagpap-tage med indbygning af nye lysskakte.

Alle boliger udstyres med decentrale ventilationsanlæg. I store dele af bebyggelsen er der tillige etableret nye varmejordledninger og nye units for varme og brugsvand. Gennemførelsen er generelt udført i beboede boliger, - derfor har der i hele processen været stor fokus på beboerinfomøde.

DAI’s rolle og ydelser

Totalrådgivning.
Herunder alle ingeniørydelser – bl.a. konstruktioner og installationer - samt projekt- og projekteringsledelse, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn samt IKT-ledelse og koordinering.

Derudover har DAI også forhandlet med Landsbyggefonden samt udarbejdet skema A og B og gennemførelse af EU-udbud med forhandling og kontrahering. Udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt udført med arkitektfirmaet JOHANSEN & RASMUSSEN som underrådgiver.

Opgaven er tildelt under en rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

 

Kunde ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus
Kompetence Totalrådgivning iht. YBL 18
Placering Kalkærparken, 8270 Højbjerg
År 1. feb. 2017 - dec. 2020
Bruttoareal (m2) 13.600 m²
Anlægssum (kr) 79.500.000

Præstevangen - Nybyg - Totalrådgivning i Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

Den almene boligafdeling Præstevangen i Viby undergår en større forandring, hvor første skridt er opførelsen af 57 ungdomsboliger i afdeling 1, som i alt rummer 667 boliger. Byggeriet af de nye ungdomsboliger er en del af en fremtidssikring af afdelingen gennem helhedsplanen ‘‘Fremtidens Præstevangen’’.

Ungdomsboligerne er opført i 2 etager fordelt på tre bygninger mellem de eksisterende boligblokke. Hver bygning rummer 18 ungdomsboliger. Der er 42 et-rums boliger og 15 to-rums boliger.

De tre nye bygninger med ungdsomsboliger er opført med facade ud mod Kaj Munks Vej og tilfører samtidig en grad af fortætning - både mod gaden og mellem de eksisterende blokkes haverum.

Ungdomsboligerne er flettet ind i en stor sammenhæng af almene boliger. Det er et særligt alment boligkvarter i Aarhus, der har en lang og stærk historie som et attraktivt boligområde, og som er funderet på et helt særligt fællesskab.

Præstevangen har stået i en situation med bygninger, der skulle renoveres, og udfordringer, der skulle håndteres. Der var derfor behov for at gentænke kvarteret og sikre, at det bliver et attraktivt og blandet bykvarter i Aarhus. Et kvarter som både kan fastholde nuværende beboere og får nye familier til at flytte ind.

DAI’s rolle og ydelser

DAI har forstået alle konstruktioner og installationer og har anvendt Link Arkitektur som underrådgiver på arkitekturen. DAI har desuden varetaget byggeledelsen og fagtilsyn.
Udover totalrådgivning har DAI også håndteret udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C.

Opgaven er tildelt under en rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

 

Kunde Boligforeningen Århus Omegn
Kompetence Totalrådgivning iht. YBL 18
Placering Præstevangen, 8260 Viby J
År 1. jan. 2017 - 31. dec. 2019
Bruttoareal (m2) 2.100 m²
Anlægssum (kr) 52.000.000

Udsigten, Skærbæk - Nybyg - Totalrådgivning i Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

DAI har været totalrådgiver på etablering af seks nye punkthuse i et naturskønt område i Skærbæk. Boligbyggeriet danner rammerne for et roligt og moderne boligområde, hvor der er plads til både pensionisten og børnefamilien. Grunden ligger tæt på lystbådehavn, strand, skov og indkøb. Med det moderne byggeri som lavenergibebyggelse, indbyder det til ‘‘Det gode boligliv’’, som Boli.nu ønskede at skabe.

De seks punkthuse er identiske i forhold til konstruktionsopbygning og indretning, men er placeret forskelligt på grunden, så alle lejligheder får glæde af dagslys. Punkthusene ligger parvis omkring ankomst- og parkeringsområde. Fra ankomstområdet entreres bygningen gennem et lukket ankomstrum med glasfacader, som deler bygningen i to bygningskroppe, som er henholdsvis to og tre etager.

Hvert punkthus har ti 3-rums lejligheder, hvor der i den ene lejlighedstype er mulighed for at indrette en 4-rums lejlighed. Lejlighederne fordeles på stueplan og 1. sal med fire lejligehder og 2. sal med to lejligheder. Desuden er der etableret en tagterrasse for hele bygningen samt egen terrasse eller altan til alle lejligheder. Hele bygningen er indrettet efter kravene om tilgængelighed.

DAI’s rolle og ydelser

DAI har stået som totalrådgiver, leveret projekteringsledelse, konstruktioner, installationer, energi, brand og arbejdsmiljø. Link Arkitektur har været arkitekt på projektet, under ledelse af DAI.

DAI har desuden varetaget byggeledelsen og fagtilsyn.

Udover totalrådgivningen har DAI også håndteret udarbejdelse og indberetning af skema A, B og C.

Opgaven er tildelt under en rammeaftale vedrørende totalrådgivning.

 

Kunde Boli.nu
Kompetence Totalrådgivning iht. YBL 18
Placering Langelandsvej, Skærbæk, 7000 Fredericia
År 1. jan. 2018 - 1. okt. 2019
Bruttoareal (m2) 6.190 m²
Anlægssum (kr) 66.532.500

Vejlby Hus, Risskov - Renovering - Bygherrerådgivning - Hovedentreprise

Beskrivelse af projektet

Vejlby Hus blev indviet i 1986. Afdelingen består af 49 familieboliger og 13 ungdomsboliger samt fælleshus og vaskeri.
Der er i alt 62 boliger, der er fordelt på 3 plan. 22 af afdelingens boliger er beliggende i stueplan. I renoveringsprojektet ombygges 18 af boligerne i stueplan til tilgængelighedsboliger, hvilket indebærer en omfattende omdisponering af boligernes indretning og installationsmæssige forhold. De øvrige boliger får alle nyt baderum, ventilationsanlæg og opdatering af installationer. Klimaskærm renoveres med nyt tag, vinduer og døre. Udearealerne omlægges således der sikres niveaufri adgang til de tilgængelige boliger.

DAI’s rolle 

DAI har været bygherrerådgiver, totalrådgiver og byggeleder på projektet.
Bygherrerådgivningen har omfattet udarbejdelse af dokumenter til ansøgning om renoveringsstøtte hos LBF, dialog med LBF samt varetagelse af de beboerdemokratiske processer fra de første indledende drøftelser med afdelingsbestyrelsen til afdelingsinformationsmøder, workshops, afstemningsmøde og byggeudvalgsmøder.
DAI har udført bygherrerådgivning samt ingeniør- og arkitektrådgivning ved projektering, udbud iht. Tilbudsloven, udførelse og aflevering. Herunder risikostyring og håndtering af risikobehæftede forhold, varetagelse af bygherres arbejdsmiljømæssige forpligtelser igennem hele sagen, byggeledelse, fagtilsyn, før-gennemgang og digital aflevering. Desuden udarbejdelse af skema samt kommende skema C og reguleringskontoopgørelse efter endelig aflevering. 

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

I den indledende fase:
Fastlæggelse af renoveringsbehov og endeligt renoveringsomfang i samarbejde med afdelinsbestyrelse og boligorganisationens ledelse, herunder skitsering af tilgængelige boliger og behovet for genhusning og praktikken heri samt den fremtidige husleje.


I projekteringsfasen:
Samarbejde med byggeudvalg og bygherres projektleder ved fastlagte byggeudvalgsmøder hvor materialer og detailindretning drøftes.


I udførelsesfasen:
Fastlagte byggemøder, sikkerhedsmøder og bygherremøder. Tæt koordinering og opfølgning med hovedentreprenør mht. tidsplan og byggetakt så dette er i overensstemmelse med boligorganisationens genhusningsplan. Byggeudvalgsmøder efter behov ved udvalgte projektændringer.

Kunde Boligforeningen af 10. marts 1943
Kompetence

Bygherrerådgivning

Byggeledelse

Projektudvikling

Placering
Tranekærparken 1, 8240 Risskov
År

Igangværende og delvis afsluttet.

12/08/2021 - Etape I - Blok 4

26/08/2021 - Etape II - Blok 3

Aflevering af den samlede renoveringssag - november 2022. 

Bruttoareal (m2) 5.000 m²
Anlægssum (kr) 34.640.000 

DOMI Bolig, afd. 2 - Renovering - Bygherrerådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

DOMI Bolig afd. 2 er opført i 1943 og 1944. Afdelingen består af 10 fritliggende enkelthuse og 5 dobbelthuse, i alt 20 boliger. Alle boliger er udført med kælder/krybekælder.

Afdelingen er opført som traditionelt byggeri med bærende teglvægge og med etageadskillelser mod kælder/krybekælder som træbjælkelag med strøgulv. Afdelingen var udsat for meget omfattende byggetekniske skader hvor især massive fugt- og skimmelproblemer var nedbrydende for bygningerne og gjorde bygningerne usunde. Omfattende tekniske undersøgelser og løsningsmodeller dokumenterede at skaderne kun kunne løses effektivt ved at ned-renovere boligerne. Igennem omfattende drøftelser med Landsbyggefonden blev der givet tilladelse til at nedrive boligerne og genpføre disse på eksisterende sokkel, forstærket iht. gældende krav.

Opgaven er udført med støtte af Landsbyggefonden.

Projektet er udbudt i totalentreprise.

DAI's rolle

Bygherrerådgivning fra den første henvendelse til Landsbyggefonden, udarbejdelse af dokumenter og undersøgelser til ansøgning om Landsbyggefondsstøttet renovering, håndtering af korrespondancen med Landsbyggefonden og myndigheder samt håndtering af de beboerdemokratiske processer og udarbejdelse af skema A. Udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise inkl. brugerinddragelse og håndtering af de beboerdemokratiske processer, håndtering af udbud og kontrahering, Skema B samt bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Sagen er afleveret i juli 2021. Skema C forventes afsluttet i januar 2022.

 

Kunde DOMI bolig
Kompetence

Bygherrerådgivning

 

Placering
Rørthvej 79-117, 8300 Odder
År

BHR ifm. ansøgning til LBF: 2015 - 2018

BHR ifm. udbud i TE:

januar 2019 - januar 2022

Bruttoareal (m2)  1.215 m²
Anlægssum (kr) 22.500.000 

Ringgården, afd. 21 - Renovering og Nybyg - Bygherrerådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Ringgårdens boligafdeling på Ryde- og Fjældevænget i Aarhus V er opført fra 1976-1980, og er en del af Herredsvangbebyggelsen. Bebyggelsen er etageboligbyggeri med 232 boliger og et godt eksempel på ensartede montone boligblokke. Efter flere renoveringsrunder er det ikke længere ensartethed, der præger området. Etageboligbyggeriet kan kaldes et paradigme for etableringen af fortætning i byen med opførelsen af 93 nye ungdomsboliger på eksisterende tage.

I hele bebyggelsen er der gennemført tiltrængt fornyelse af de tekniske installationer, energirenovering af facaderne, samt udskiftning af alle vinduespartier og døre. Herunder er der etableret ventilationsanlæg i alle boliger for at nedsætte energiforbruget og skabe bedre komfort og indeklima i den enkelte bolig.
70 af afdelingens boliger har været genhuset, da de skulle totalombygges til tilgængelighedsboliger med elevatoradgang.

Bebyggelsen er også et godt eksempel på fortætning i byen med opførelsen af 93 nye ungdomsboliger. Boligforeningen har fået et kvalitetsløft i forhold til bokvalitet, energi og arkitektur. Samtidig har et af målene været at opnå en mere varieret beboersammensætning end tidligere ved at kunne tilbyde boliger til alle livets faser: familier, unge, enlige og seniorer.

Sideløbende med renoveringen af 70 eksisterende boliger, totalombygget til tilgængelighedsboliger med støtte fra LBF, er der nyopført 93 ungdomsboliger, som danner en fin arkitektonisk afslutning af de eksisterende bygninger i stedet for flade usynlige tage. Der har været udfordrende forhold mht. tilgængelighed.


På taget er der gode muligheder for et godt socialt liv på gangarealerne og opholdsterrasserne med udsigt over et kuperet naturområde mod vest.
De nye tagboliger giver en effektiv isolering af tagfladen på det oprindelige hus og de skaber liv på taget.

DAI’s rolle

DAI har været Boligforeningen Ringgårdens bygherrerådgiver gennem hele processen fra de første tanker og ideer – til afleveringen.

DAI har deltaget i alle forhandlinger med kommunen og landsbyggefonden, samt bistået ved udarbejdelsen og indberetningen af skema A, B og C.

DAI har varetaget hele EU-udbuddet, herunder forhandlinger, bedømmelse og kontrahering. DAI har deltaget som bygherrens forlængede arm gennem hele udførelsen med bygherretilsyn.

DAI bistår bygherren ved 1-års eftersynet samt med indberetning i Byggeskadefondens portal.

 

Kunde Boligforeningen Ringgården
Kompetence

Bygherrerådgivning

 

Placering

Rydevænget 105-131, Fjældevænget 110-136,

8210 Aarhus V

År ca. 2015 - 2021
Bruttoareal (m2)

ca. 19.416 m² eksisterende boliger

3.713 m² nye tagboliger

Anlægssum (kr) 228.000.000 

Ørnsøvej, afd. 3 - Renovering - Bygherrerådgivning - Fagentreprise

Beskrivelse af projektet

Landsbyggefondsstøttet helhedsplan renovering af Silkeborg Boligselskab, afd. 3, Ørnsøvej.
Afdelingen er opført i 1956. Afdelingen består af fire boligblokke i tre etager plus kælder. Der er 12 boliger i hver blok, 48 boliger i alt. Renoveringsprojektet har omfattet ny udvendig efterisolering af alle ydervægge, nye altaner, nye vinduer, døre og tag. Invendigt blev boligerne skimmelsaneret, istandsat med nye installationer og ventilationsanlæg.
I forbindelse med renoveringen blev der etableret tilgængelighed i halvdelen af afdelingens boliger ved etablering af elevatortårn placeret i eksisterende opgange og ved komplet nyindretning af de tilgængelige boliger. I den forbindelse blev 2 boliger nedlagt, således afdelingen efter renovering indeholder 46 familieboliger. Renoveringssagen omhandlede endvidere genhusning af alle beboere.

DAI’s rolle

DAI har varetaget rollen som bygherrerådgiver igennem hele sagsforløbet. DAI har i samarbejde med Silkeborg Boligselskab og Landsbyggefonden udviklet og planlagt renoveringssagen. DAI har udarbejdet tekniske ansøgningsdokumenter til LBF, tilstandsrapport, skitseforslag, budgetark og helhedsplan. DAI har varetaget kommunikation og forhandling med LBF i forhold til renoveringsomfang, renoveringsløsninger, fordeling imellem støttede og ustøttede arbejder mv. DAI har udarbejdet skema A og har behandlet Landsbyggefondens finansieringsskitse i samarbejde med Silkeborg Boligselskab. DAI har varetaget de beboerdemokratiske processer i samarbejde med boligorganisationens administration herunder deltagelse i beboerinformationsmøder, møder med afdelingsbestyrelse og afstemningsmøde samt byggeudvalgsmøder i projekterings- og udførelsesfasen. I projekterings- og udførelsesfasen har DAI afholdt bygherremøder, udført teknisk granskning af udbudsmaterialet og byggeregnskab samt udarbejdet skema B og C.

 

Kunde Silkeborg Boligselskab
Kompetence

Bygherrerådgivning

 

Placering
Ørnsøvej 2-16, 8600 Silkeborg
År

 

feb. 2018 - juni 2020
Bruttoareal (m2) 3.640 m²
Anlægssum (kr) 46.592.800 

 

Ringgården, afd. 20 - Renovering - Byghererrådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Afdelingen har i 2016-19 gennemgået en omfattende renovering, som har givet den tidligere noget nedslidte afdeling et helt nyt og moderne udtryk samt et energimæssigt løft.

Afslutningsvis laves en omfattende renovering af udearealerne i både afd. 19 og 20, som skaber tryghed og fællesskab og et bedre samspil med landsbyen Trige. Afdeling 20 består af tre boligblokke mod vest, som er renoveret inden for eksisterende rammer. I tre boligblokke mod øst er der fjernet 3 opgange, så bygningerne nu har karakter af punkthuse med nye, tilgængelighedsboliger, alle med elevator adgang og ændrede lysindfald. Disse boliger er nu særligt attraktive for ældre og gangbesværede.

Der er etableret altaner i stueetagen, som på de øvrige etager. I lejligehderne installeres individuelle ventilationsanlæg.
De nye mellemrum mellem punkthusene bliver ikke til ophold, men ’’skuehaver’’ beplantet med sedum, som er flot at se på både oppe fra boligerne og fra terræn.

 

DAI’s rolle

DAI har været Boligforeningen Ringgårdens bygherrerådgiver gennem hele processen fra de første tanker og ideer – til afleveringen.

DAI har deltaget i alle forhandlinger med kommunen og landsbyggefonden, samt bistået ved udarbejdelsen og indberetningen af skema A, B og C.

DAI har varetaget hele EU-udbuddet, herunder forhandlinger og kontrahering.

DAI har deltaget som bygherrens forlængede arm gennem hele udførelsen med bygherretilsyn.

 

Kunde Boligforeningen Ringgården
Kompetence

Bygherrerådgivning

 

Placering

Trige Parkvej 1-39,

8380 Trige

År ca. 2016 - 2019
Bruttoareal (m2) ca. 13.100 m²
Anlægssum (kr) 157.000.000 

Vesterport, afd. 4, etape 1 & 2 - Renovering - Bygherrerådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Vesterports afd. 4, ’’Mølleparken’’ består af forskellige boliger og lejemål, både rækkehuse og 5-etagers blokke. Desuden består Mølleparken af 3 stk. 4-etagers blokke samt små fritliggende huse, rækkehuse og ældrecenter med plejeboliger og aktivitetscenter.

Renoveringen har omfattet alle afdelingens 224 boliger samt ombygning og nyindretning af 46 lejligheder med øget tilgængelighed.

Afdelingens i alt 9 blokke og rækkehuse har fået nye, velisolerede facader, samt nye vinduer og døre. Nogle tage er desuden udskiftet. Altanerne er udskiftet og gjort større. Alle boliger er forsynet med individuelle ventilationsanlæg. En række små, eksisterende boliger i parterre er ombygget/udvidet og gjort tilgængelige, idet der i forvejen var niveaufri adgang til disse. Alle boliger har fået nye baderum. Endelig er de nære udearealer moderniseret.

DAI’s rolle

DAI har været Vesterports bygherrerådgiver gennem hele processen fra de første tanker og ideér - til afleveringen.

DAI har deltaget i alle forhandlinger med kommunen og Landsbyggefonden, samt bistået ved udarbejdelse af skema A, B og C. Vi har varetaget hele EU-udbuddet, herunder forhandlinger, bedømmelse og kontrahering.

DAI har deltaget som bygherrens forlængede arm gennem hele udførelsen med bygherretilsyn.

 

Kunde Boligforeningen Vesterport
Kompetence

Bygherrerådgivning

 

Placering
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn
År ca. 2015 - 2018
Bruttoareal (m2)  ca. 23.000 m²
Anlægssum (kr) 165.000.000 

Havemarken, Lund - Nybyg - Bygherrerådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Midtjysk Boligselskab har opført 60 nye lejeboliger bestående af 30 dobbelthuse plus et fælleshus i et nyt boligkvarter Havemarken i Lund. Boligerne er moderne og har den rigtige størrelse, 30 boliger på 90 kvm og 30 boliger på 100 kvm. Foruden de 30 huse omfatter projektet et stort fælleshus på cirka 235 kvm, parkeringsfaciliteter samt vej- og haveanlæg. Det nye boligkvarter med et bruttoareal på ca. 6469 kvm er opført i totalentreprise for Midtjysk Boligselskab, og er beliggende i naturskønne omgivelser cirka syv km nordvest fra Horsens centrum. Etplansboligerne, er opført energimæssigt efter minimumskrav iht. BR2018.

De åbne, moderne boliger er opført som tæt-lav bebyggelse med privat have og egen terrasse/ gårdhave.

Boligselskabet har skabt et moderne og attraktivt byggeri for både unge og ældre.

Der er blevet brugt to forskellige slags mursten til byggeriet.

DAI's rolle

DAI har leveret bygherrerådgivning fra skitseprojekt frem til og med aflevering.
Ydelserne: Skitseprojekt, udarbejdelse af byggeprogram, EU-udbud, forhandling og kontrahering, granskning, udvidet fagtilsyn, økonomistyring, digital aflevering med før gennemgang. DAI har udover ovenstående ydelser stået for økonomistyring i forhold til skema A, B og C samt ajourført likviditetsbudget.

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

Der har været en tæt kontakt mellem bygherren og dennes projektleder og DAI gennem både planlægnings-, udbuds- og udførelsesforløbet. Samarbejdet har været præget af tillid til hinanden. Trods to udskiftninger af bygherrens projektleder, er det lykkes vores bygherrerådgiver at fastholde viden i bygherrens organisation.
Der har ikke været de store udfordringer under vejes. Det der har været er det lykkedes at løse uden de store problemer.
Fra DAI har der været tilkoblet en fast bygherrerådgiver, der har varetaget alle dele.

Kunde Midtjysk Boligselskab
Kompetence

Bygherrerådgivning

Projektudvikling

Placering
Havemarken 29, 8700 Horsens
År primo 2019 - juni 2020
Bruttoareal (m2) 5.700 m²
Anlægssum (kr) 69.000.000 

Høghus, Odder - Nybyg - Bygherrerådgivning - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

I de seneste år har D.A.I. varetaget bygherrerådgiverrollen ved opførelsen af 49 nye, almene 2-plans boliger i naturskønne omgivelser i den vestlige del af Odder. Boligerne er opført i to etaper.

Bebyggelsen rummer både 2-plans boliger, der placeres som en ryg mod nord, og 1-plans boliger, der ligger som fingre med en primær facade mod syd. 2-plans husene er opført med forskellige toner teglsten for at give byhuskarakter og derved markere det enkelte hus i rækken.
Ved husene er etableret fine små haver mellem skurene og husene. I tilknytning til boligerne er der et lille udhus, og postkasser er placeret ved hver indgang.
Boligerne er opført i energiklasse svarende til myndighedernes og Bygningsreglementets krav. Godt indeklima sikres gennem boligventilation med varmegenvinding med udsug fra køkken og bad og indblæsning i opholdsrum.

DAI’s rolle 

DAI har leveret totalrådgivning frem til og med projektforslag. Ydelserne har omhandlet alle arkitekt- og ingeniørydelser, samt brand, energi og akustik.
DAI har i forbindelse med vurdering af muligherne for bebyggelse udarbejdet budget med henblik på vurdering af købesum i forhold til jordbundsforhold og muligt boligareal som en del af projektudviklingen. Efter fuldt projektforslag har DAI ydet Bygherrerådgivning, granskning, fagtilsyn, aflevering, 1-års gennemgang.
DAI har udover ovenstående ydelser stået for udarbejdelse af skema A, B og C, samt udarbejdet og ajourført likviditetsbudget. 

Kort beskrivelse af samarbejdet i projektet

Der har været en tæt kontakt mellem bygherrens direktør gennem de indledende planlægnings-, udbuds- og udførelsesfaser. Samarbejdet har været præget af tillid til hinanden, hvilket bl.a. har givet en Byggerating på A (4,8 af 5 point).
Trods udskiftninger af bygherrens direktør samt efterfølgende projektleder, er det lykkes vores bygherrerådgiver at fastholde viden i bygherrens organisation.
Der har ikke været de store udfordringer under vejs. Det der har været er det lykkedes at løse uden de store problemer.
Fra DAI har der været fast tilkoblet to bygherrerådgivere, hvor overdragelse er foregået uden problemer for bygherre.

 

Kunde DOMI Bolig
Kompetence

Bygherrerådgivning

Projektudvikling

Placering
Høghus, 8300 Odder
År 2010 - 2018
Bruttoareal (m2) 4.800 m²
Anlægssum (kr) 69.000.000 

AutismeCenter Skive - Autismeboliger - Nybyg - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Skive Kommunes autismecenter skal være et trygt hjem for en gruppe af voksne borgere med store sociale udfordringer, som f.eks. vanskeligheder med at indgå i fællesskaber og i at sortere i de daglige sanseindtryk.

Projektet består ud over boliger af administrationsbygning, aktivitetshus, brændeproduktion og fællesarealer for beboerne og andre borgere med lignende udfordringer. Boligerne består af tre typer, der er indrettet som 2-værelses boliger med eget bad, toilet og køkken.

Autismecenter Skive er udviklet ud fra de grundlæggende begreber ’’Hjemlighed-skærmning-bæredygtighed’’. Med afsæt i bygherres og arkitektens visioner samt omtanke for beboernes behov har DAI A/S’ fokus været på diskret at indarbejde de konstruktive og installationsmæssige forhold i projektet og sikre et godt og sundt indeklima.

Byggeriet
Bygningerne er udført i 1-plan med udvalgte tunge indervægge og lette træfacader. Byggeriet er opført som lavenergiklasse 2020 i brandklasse 2 iht. de præaccepterede løsninger herunder de indsatstaktiske.

Autismecentret har 39 boliger, fordelt på tre typer, der er indretet som 2-værelses boliger med eget bad, toilet og køkken. Boligerne er udformet så de er fleksible i indretningen.

Bæredygtighed, Energi & Fleksibilitet
Skive Kommune har et skarpt fokus på bæredygtighed, derfor har dette været et omdrejningspunkt i projekteringen sammen med minimering af ressourcer i udførsel og drift. Der er brugt lokale produkter, FSC-certificeret træ og præfabrikerede elementer med høj grad af repetitation. Der er anvendt passiv solafskærmning i form af store udhæng, nicher og integrerede pergolaer. DAI har rådgivet arkitekterne i at bruge energisparende produkter til det sekundære energiforbrug i form af udendørsbelysning, særbelysning, apparater mv.
Håndtering af regnvand er udført som LAR-løsninger.

VVS
Efter bygherres ønske er opvarmningsformen en kombination af hhv. fjernvarme og luft til vand varmepumpeanlæg. Bygninger for boliger er opvarmet med fjernvarme. De øvrige bygninger for administration, aktivitetshus og brændeproduktion er opvarmet med varmepumpeanlæg. Varmepumpe-systemet kombineres med solceller for at sikre, at varme- og varmtvandsbehovet opfyldes, samtidig med at det er miljøvenligt.
Varmegivere er primært radiatorer/konvektorer og med gulvvarme på badeværelser. Enkelte lejligheder har gulvvarme overalt. Brugsvandsanlæg er udført som centrale anlæg placeret i teknikrum med fordeling til boliger og øvrige rum.

Ventilation
Ventilationsanlæg er udført som hhv. centralt og decentrale anlæg. Der er etableret decentrale ventilationsanlæg placeret i teknikskabe i boligerne, mens der i administrationsbygning er et central ventilationsanlæg.
Generelt er gruppe- og fællesrum i bygninger suppleret med fancoil-anlæg med mulighed for køling og supplerende opvarmning. Fancoil er markedets mest miljøvenlige og effektive kølemiddel. Anlæggene er indstillet med nattilstand for ekstra energibesparelse.  

LAR-løsninger
Regnvand er håndteret på grunden med forskellige LAR-løsninger. Som følge af en flad grund med et forholdsvis højt vandspejl er der udført 17 regnbede og 4 faskiner. Både regnbede og faskiner er dimensioneret for skybrud.

Forsyninger
DAI har dimensioneret ledninger for vand- og varmeforsyningen i terræn og generelt koordineret alle installationer i terræn.

Commissioning
DAI har været en del af commissioningsprocessen på projektet med udarbejdelse af styringsdokumenter i form af udførelsesskemaer, testomfang, testskemaer og indledende bemærkninger. DAI har udført fortløbende commissioning i forhold til byggeprogrammet og det er gjort i program-, projekterings- og udførelsesfasen.

 

Kunde Skive Kommune
Kompetence

Ingeniørrådgivning

Placering
Jægervej,
7800 Skive
År 2020-2022
Bruttoareal (m2) ca. 4.000 
Anlægssum (kr) 50.100.000 

Gellerup Kollegiet, Brabrand - Nybyg - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Byggeopgaven omfatter opførelse af i alt 352 kollegieboliger med tilhørende fællesfaciliteter og udearealer.

Ambitionen for det nye kollegium er som udgangspunkt at understøtte de gode intentioner og visioner fra den overordnede helhedsplan for et revitaliseret Gellerup og Toveshøj.
Kollegiet er udformet som et robust byfast byggeri, opført i tegl og skalamæssigt bearbejdet så det fremtræder imødekommende, venligt og åbent mod omgivelserne. Samtidig danner den næsten sluttede karréplan et beskyttet indre gårdmiljø som et grønt åndehul for kollegianerne.

Kollegiet er disponeret med henblik på at understøtte forskellige former for sociale fællesskaber, i flere skalaer og mellem forskellige mennesker og kulturer. De mange fælles opholdsrum, der så vidt muligt er integreret i de fælles adgangsveje, bliver dermed naturlige trygge mødesteder når kollegianerne færdes mellem byen og de individuelle boliger.

Byggeriet er udført efter energiklasse 2020, der opnås ved rene passive tiltag. I anledning af dette er i designfasen indtænkt muligheder for indbygning af vedvarende energi- løsninger, hvis på senere tidspunkt måtte ønskes.

Der er i samrabejde med Randers Tegl udviklet en speciel ’’Gellerupsten’’ som i dens 3 varianter skal forme området, hvor tagterrasser, fælleskab og grønne stier bliver kendetegnet.

Samarbejdspartnere

TE: Dansk Boligbyg A/S
ARK: Sahl Arkitekter A/S
ARK: Nord Architects A/S
LARK: Arkplan A/S

 

Kunde Brabrand Boligforening
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Lottesvej, 8220 Brabrand
År 2016-2020
Bruttoareal (m2) 12.500 + kælder
Anlægssum (kr) 170.000.000

Krydset Esbjerg, Bydelshus - Nybyg - Totalentreprise

Beskrivelse af projektet

Bydelshuset ’’Krydset’’ er en del af bydelsprojektet 3i1 i Esbjerg Kommune, som er en samlet plan for at forbedre og løfte tre udsatte boligområder i Esbjerg. Bydelshuset skal være med til at styrke civilsamfundet og skabe rammerne for gode fællesskaber.

I Krydset samles en række af lokalområdets funktioner under ét tag og giver samtidig områdets beboere et mødested for aktiviteter og foreninger.

Huset indeholder sundhedstilbud som fysioterapi med træningsfaciliteter og sundhedsrum, lokaler til patientforeninger, nærpoliti, kontor for boligforeningen Ungdomsbo med bl.a. viceværtfunktion og et stort konference-multirum, som har flere funktionsmuligheder. Derudover rummer huset tilbud for børn og unge, som en integreret institution og ungdomsklub.

Bygningens udformning
Krydset er en etplansbygning udformet som et rektangel med fire bløde indsnit, som skaber et skråtstillet kryds. Bygningens fire arme mødes i et åbent centrum, hvor de nære udearealer bliver trukket ind i husets midte.

Indsnittende giver et organisk hus, som rækker ud og byder indenfor, men som også har en praktisk funktion, idet de giver plads til indgangsparti, parkeringsplads, terrasse og legeplads.

Husets forskellige funktioner samles omkring et åbent torv i
bygningens midte. Torvets placering og størrelse gør det muligt at holde store arrangementer såsom markedsdage, bazar og udstillinger.

Lidt om konstruktionen
Der er tale om en transparent og favnede konstruktion, som rækker ud i fire verdenshjørner - et greb, som giver optimale muligheder for fremtidige udvidelser.
Bagmure er udført som træskelet konstruktion og formuren varierer som teglsten og stålpladebeklædning. Bygningen har varierende lofthøjde. Over foyeren er der forhøjet ovenlys, hvor lofthøjden er dobbelt så høj, som det øvrige.
Tagkonstruktionen er udført som fladt tag på spærkonstruktion, opbygget som gitterbjælkespær.

Indeklima
Der er etableret mekanisk ventilation med indblæsning, udsugning og varmegenvinding, som er opdelt i tre aggregater. Der benyttes ikke køling for byggeriet.

Samarbejdspartnere: ATRA arkitekter a/s (Bygherrerådgiver), Rambøll - Arkitekter & Byudvikling (Arkitekt), NemByg A/S (Totalentreprenør), D.A.I. A/S (Ingeniør).

 

Kunde Boligforeningen Ungdomsbo
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Stengårdgvej 313-319, 6700 Esbjerg
År 2016-2018
Bruttoareal (m2) 3.000
Anlægssum (kr) 42.000.000

Andreas Steenbergs Plads, Horsens

En ny central plads for hele byen. Det private flettes sammen med det offentlige. Det grønne flettes sammen med det urbane. Vi byder velkommen til Horsens!

Projektet sammenbinder byens centrale banegårdsplads med en privat parkeringsplads ejet af BoligHorsens. Den nye fælles, urbane plads vil få et grønt præg med haveanlæg mod øst og et urbant, flisebelagt byrum mod vest. I midten sker en spændende sammenfletning. Under den grønne del etableres parkeringspladser til boligforeningens beboere. Det betyder, at den store nye plads får en skrånende landskabelig flade, som falder mod stationsbygningen.

Pladsen laves i samarbejde med Horsens Kommune og SLA. Beboerne har været med i processen via workshops og beboerdemokratiske processer. Projektet er støttet af Realdania og LBF.

 

Kunde Bolig Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 2017
Bruttoareal (m2) 8.000
Anlægssum (kr) 30 mio.

25+ år som totalrådgiver til div. renoveringer og ombygninger, Regionshospitalet Horsens

DAI har gennem mere end 25 år virket som totalrådgiver til diverse renoveringer og ombygninger - fra skitsering til gennemførelse.

Fælleslaboratorium:
Vi har forestået skitsering af en ombygning af fælleslaboratoriet på Horsens Sygehus. De første bygningsarbejder blev herefter med DAI som totalrådgiver gennemført i forbindelse med en ombygning af 2 laboratorieafsnit.

MR-scanner-afdeling:
Den nye afdeling er indrettet på 2. sal i en eksisterende bygning. Opgaven bestod således i skitsering i nært samarbejde med afdelingens personale, projektering samt byggeledelse. I samme projekt forestod vi installation af en ny CT-scanner.

Dagkirurgisk afsnit P5:
Ombygning af fælleslaboratorium, operationsstuer med lægevask, dagkirurgiskafdeling, operationsstuer og opvågningsstuer.

Endvidere har vi lavet:
Sterilcentral, operationsstuer, dekontamineringsstue samt ombygning af elevbygning.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Totalrådgivning
Placering Horsens
År 1980-2017
Bruttoareal (m2) -
Anlægssum (kr) -

P-Hus, Regionshospitalet Horsens

P-hus opført som OPP-projekt.

DAI har i forbindelse med etablering af nyt P-Hus ved Regionshospitalet Horsens forestået Bygherrerådgivningen. DAI’s arkitekter har udarbejdet ideoplæg til placering og udformning af P-Huset, og vi har efterfølgende været bygherrerådgiver gennem hele processen. Vi har således forestået alle forhandlinger med relevante myndigheder og medvirket ved udarbejdelsen af lokalplanen, der sikrer den lovlige opførelse af huset. Alle brandtekniske forhandlinger og myndighedsbehandlinger blev desuden gennemført af DAI inden udbud.

P-Huset opføres med plads til 450 biler med 2 etager under jorden. Huset opføres som et OPP-projekt, og DAI har forestået gennemførelsen af udbud og afholdelse af licitation ved udbuddet efter forhandlingsmodellen.

Håndværkerudgifter for huset ca. 70 mio.

Den samlede OPP-kontrakt beløber sig til ca. 300 mio.

 

Kunde Regionshospitalet Horsens
Kompetence Bygherrerådgivning, Teknisk Rådgiver
Placering Horsens
År 2013-14
Bruttoareal (m2) -
Anlægssum (kr) 30/300.000.000

Ombygning af Ventilationsanlæg i idrætshaller i Århus

Boldhallerne på Skødstrup skole, Skæring skole og Bakkegårdsskolen får ombygget deres ventilationsanlæg.

DAI har foretaget projekteringen, tegninger og licitationsudbuddet for nye ventilationsanlæg i de tre nævnte idrætshaller i Aarhus Kommune. Der har været opstillet særlige tekniske krav til anlæggene, der blandt andet har omhandlet opvarmningen af hallerne under brug og under inaktive perioder.

Ventilationsanlæggene moderniseres med nye aggregater, som også fungerer som opvarmningsanlæg til hallerne. Anlæggene kører som recirkulationsanlæg og mulig frilufttilførsel via roterende veksler ved ibrugtagning af hallerne. Derved sikrer vi en mere energieffektiv ventilation og opvarmning, alt efter om hallerne er befolket af brugere eller står tomme. Styringen af anlæggene foregår via centrale CTS anlæg, der sikrer drifts- og energioptimering i hverdagen.

 

Kunde Aarhus Kommune
Kompetence Ingeniørrådgivning
Placering Skødstrup, Skæring og Trige, Århus Kommune
År 2014
Bruttoareal (m2) 3.600
Anlægssum (kr) 2.450.000

Børneinstitution i Seest, Kolding

1. plads i arkitektkonkurrence.

DAI har i samarbejde med Pluskontoret arkitekter tegnet den ny børneinstitution til 80 børnehavebørn, 24 specialpladser og 12 gæstehuspladser
til dagplejebørn samt ca. 35 ansatte. Bygningen skal udføres i energiklasse 2015. Den nye børneinstitution i Seest er et hus:

• Hvor der tænkes nærhed og overskuelighed i helheden.
• Der afspejler en rolig og behagelig atmosfære og hvor der er plads til store og små armbevægelser.
• Hvor der er plads til at dyrke store og små fællesskaber og plads til fordybelse og eftertænksomhed.
• Hvor der er sammenhængskraft ude og inde.
• Hvor uderummet er lige så attraktivt som inde og omvendt

 

Kunde Kolding Kommune
Kompetence Totalrådgivning
Placering Kolding
År 2014
Bruttoareal (m2) 1.800
Anlægssum (kr) 24.500.000

Andelsboligforeningen Brande afd. 1 og 2

Totalrenovering af køkken og bad

26 boliger i Brande totalrenoveres og ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Renoveringen har til formål at skabe en mere tidssvarende indretning med større badeværelser, køkken og tilgængelighed. Heri udskiftes og forbedres alle tekniske installationer bl.a. med etablering af nyt ventilationsanlæg.

DAI har været med hele vejen lige fra den første tilstandsrapport til hovedprojekt og udførelse.

 

Kunde Andelsboligforeningen Brande
Kompetence Totalrådgivning
Placering Brande
År 2014
Bruttoareal (m2) 2000
Anlægssum (kr) 18.000.000

AAAB afd. 1-3

LBF projekt omfattende om- & tilbygning / renovering, af 109 lejligheder fordelt på 11 boligblokke.

I ca. halvdelen af bebyggelsen etableres der tilgængelighed. Alle lejligheder får nye badeværelser samt nye køkkener placeret i tilbyggede karnapper. Til samtlige lejligheder på 1. og 2. sal etableres nye store terrasser og i 2 af blokkene etableres der i stuelejlighederne direkte adgang fra terrasser i terræn. Der er lagt stor vægt på indeklimaet hvorfor DAI har udført omfattende undersøgelser for fugt, skimmel, asbest og PCB.

 

Kunde Aabenraa Andels Boligforening
Kompetence Arkitektrådgivning, Bygherrerådgivning
Placering Aabenraa
År 2014
Bruttoareal (m2) 12.331
Anlægssum (kr) 101.000.000